Ubezpieczenie AC

Popularne Autocasco, w skrócie AC należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które może chronić samochód wraz z wyposażeniem przed kradzieżą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem.

Szczegółowy wykaz, co obejmuje Autocasco, zależy od konkretnej oferty ubezpieczyciela i zawiera się w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Co obejmuje AC?

Najczęściej spotykany zakres działania AC obejmuje szkody zaistniałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami bądź przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego; uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie bądź przez zwierzęta;
 • pożaru bądź wybuchu;
 • działania zjawisk atmosferycznych (zalicza się tu: powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny itp.).

Ubezpieczenie AC rozszerzone o Assistance

Ubezpieczyciele często proponują rozszerzenie Autocasco o dodatkowy pakiet ubezpieczeń, tzw. Assistance, który zapewnia kompleksową pomoc w sytuacji wypadku, awarii bądź kradzieży pojazdu.

Najczęściej spotykane świadczenia, oferowane w ramach pakietu Assistance to:

 • zapewnienie i uiszczenie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii z miejsca zdarzenia do wskazanego warsztatu;
 • zapewnienie i uiszczenie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy;
 • pomoc przy wymianie kół;
 • zapewnienie i uiszczenie kosztów wynajęcia hotelu na okres naprawy pojazdu.

Pamiętajmy, że od wybranego przez nas zakresu usług zależeć będzie wysokość składki AC lub Assistance, dlatego warto przemyśleć ofertę i wybrać tak, aby potem nie żałować, ale też nie kupować przysłowiowego kota w worku.

kradzież auta a AC

Czego nie obejmuje AC?

Nawet wykupienie ubezpieczenia AC nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa i spokoju w każdej sytuacji. Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności w sytuacjach, gdy ewidentna jest wina ubezpieczonego bądź dochodzi do tzw. zaniedbania ze strony kierowcy pojazdu. Do takich sytuacji zalicza się:

 • kradzież pojazdu, będąca efektem zaniedbania kierowcy (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce);
 • szkody powstałe umyślnie bądź będące efektem rażącego niedbalstwa;
 • szkody powstałe w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających;
 • szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdu bez aktualnej rejestracji i badań technicznych;
 • szkody powstałe w wyniku naprawy bądź konserwacji pojazdu;
 • szkody, będące efektem eksploatacji pojazdu bądź wad fabrycznych;
 • szkody zaistniałe w innych okolicznościach niż wymienione w zgłoszeniu powstałej szkody.

powódź a ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC – na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy?

Za komfort i spokój trzeba zapłacić. Jak pokazują sondaże, klienci na etapie wyboru ubezpieczenia AC kierują się przede wszystkim ceną. Wysokość składki, owszem jest istotna, ale nie najważniejsze, warto upewnić się, co obejmuje i za co tak realnie przyjdzie nam płacić. Zanim podpiszemy polisę, zwróćmy szczególną uwagę na takie aspekty jak:

 • zakres ubezpieczenia – czyli co tak naprawdę wybrana przez nas polisa obejmuje i przed czym nas chroni;
 • suma ubezpieczenia – jej wysokość musi być określona w umowie;
 • jaką część odszkodowania dostaniemy? Sprecyzujmy, czy ubezpieczyciel wypłaci nam całe odszkodowanie czy potrąci jakąś jego część;
 • czy w ogóle (a jeżeli tak, to w jaki sposób) ubezpieczone są szyby? Polecamy sprecyzować, jak wygląda kwestia ubezpieczenia szyb od pęknięć, odprysków lub wybicia, a także czy te uszkodzenia są brane pod uwagę podczas obliczania zniżki za bezszkodową jazdę;
 • wysokość odszkodowania a utrata wartości auta – tu warto sprawdzić, jaka stawka zostanie wypłacona w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu bądź jego kradzieży. Może to być wartość z dnia zakupu pojazdu bądź obniżona o utratę jego wartości;
 • warunki naprawy pojazdu – czy będą się odbywały w ASO? Czy podczas naprawy zostaną użyte części oryginalne czy zamienniki?
 • od jakiej wysokości strat możemy liczyć na odszkodowanie? Niekiedy ubezpieczyciele zastrzegają wyłączenie swojej odpowiedzialności, jeżeli szkoda jest wyceniona na kwotę mniejszą niż np. 200 zł.
 • terminy zgłaszania szkód – ubezpieczyciel może określić w OWU nieprzekraczalne terminy, w jakich należy zgłaszać różne rodzaje szkód. Przykładowo, kolizje i inne uszkodzenia samochodu powinny zostać zgłoszone z AC do 7 dni. W przypadku kradzieży zazwyczaj są to maksymalnie 24 godziny.

Komentarze

Dodaj komentarz