Jak otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu?

W sytuacji, kiedy to nie Ty, a drugi kierowca jest sprawcą wypadku lub kolizji, odszkodowanie wypłacone zostanie Ci z jego polisy OC.

Odszkodowanie z OC

Oświadczenie sprawcy

Warunkiem, by je otrzymać, jest przede wszystkim spisanie danych sprawcy, takich jak imię i nazwisko, numery rejestracyjne i marki pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz - koniecznie - numer polisy OC sprawcy i jego PESEL. Wszystkie one powinny znaleźć się w tak zwanym oświadczeniu sprawcy. W jego treści powinna być też zawarta informacja o okolicznościach zdarzenia i data jego wystąpienia.

BLS

Dzięki działającemu od kilku lat systemowi Bezpośredniej Likwidacji Szkód wniosek o odszkodowanie zgłosić możesz w swoim TU (pod warunkiem, że do systemu BLS przystąpił Twój ubezpieczyciel, a także ubezpieczyciel sprawcy).

Oświadczenie czy rzeczoznawca?

Jeśli szkoda jest niewielka, ubezpieczyciel może zaproponować Ci wypłatę odszkodowania, którego wysokość zaproponuje na podstawie Twojego oświadczenia i zdjęć z miejsca zdarzenia. W przypadku dużej szkody konieczne będą oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę, który dokona wyceny.

Gotówka czy wariant serwisowy?

Pieniądze za szkodę możesz otrzymać w gotówce (wariant kosztorysowy). Możesz też zdecydować się na wariant serwisowy, w którym auto zostawiasz w warsztacie, a po naprawie TU rozlicza się z jego właścicielem. Pamiętaj jednak, że warsztat, jeszcze przed oddaniem do niego pojazdu, musi zostać zaakceptowany przez ubezpieczyciela.

Porada

Pamiętaj, że Ty również możesz być sprawcą zdarzenia, dlatego zawsze posiadać musisz ważne OC. Jeśli chcesz kupić je naprawdę tanio, wykorzystaj dostępne w Internecie narzędzie o nazwie kalkulator OC (np. na stronie: panocek.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymasz oferty OC od co najmniej kilku ubezpieczycieli i zakupisz atrakcyjną polisę online, bez wychodzenia z domu.

Odszkodowanie z AC

Zakres AC

Jeśli posiadasz ubezpieczenie AC i jesteś sprawcą wypadku, również liczyć możesz na odszkodowanie. Tu jednak wiele zależeć będzie od zakresu Twojej polisy, a więc zdarzeń, które ubezpieczenie to obejmuje. Dokładną informację o nich, jak również o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Nie czekaj ze zgłoszeniem

W przypadku AC duże znaczenie będzie miał termin zgłoszenia szkody. Określa go sam ubezpieczyciel, Ty zaś musisz go przestrzegać. Uważaj - w niektórych TU masz bardzo niewiele czasu, by zgłosić szkodę (zwłaszcza tyczy się to kradzieży auta), a jeśli nie zrobisz tego w zakładanym czasie, nie otrzymasz odszkodowania.

Szkoda częściowa

Wielkość szkody ocenia rzeczoznawca. Jeśli będzie ona częściowa, to podobnie jak w przypadku OC masz do wyboru rozliczenie naprawy w wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

Szkoda całkowita

Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą w przypadku, gdy koszt naprawy Twojego auta przekracza 70% jego wartości (zwykle, bo w niektórych TU ta wartość procentowa może być nieco inna). Twoje odszkodowanie będzie wówczas różnicą pomiędzy wartością pojazdu w dniu wystąpienia szkody, a wartością wraku auta.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Zarówno w przypadku OC, jak i AC, pieniądze od ubezpieczyciela powinny wpłynąć na Twoje konto w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień co do zaistniałego zdarzenia, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Komentarze

Dodaj komentarz