Ubezpieczenie szyb

Co to jest ubezpieczenie szyb samochodowych i jak działa? Czy za uszkodzoną szybę możemy otrzymać mandat?

Ubezpieczenie szyb jest dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, typu ‘casco’, dotyczącym tylko i wyłącznie uszkodzeń szyb samochodu (szyby czołowej, tylnej oraz bocznych). Usługa ubezpieczenia zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy bądź wymiany szyby przez ubezpieczyciela.

Najczęściej ubezpieczenie szyb możemy wykupić razem z Autocasco, ale nie ma również żadnych przeszkód, aby wykupić je z OC. Warto podkreślić, że korzystając z tego rodzaju ubezpieczenia nie stracimy zniżek na AC w sytuacji, gdy będziemy przedłużać umowę u tego samego ubezpieczyciela.

Uszkodzona szyba w samochodzie – czy grozi za to mandat?

W myśl ustawy o ruchu drogowym, pojazd w nim uczestniczący musi być w takim stanie, aby użytkowanie go gwarantowało dostateczną widoczność kierującemu. W razie kontroli auta, które posiada pęknięcia bądź ubytki w szybie, policjant ma prawo wypisać mandat, a także zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Dodatkowo, należy pamiętać, że nawet drobne uszkodzenie szyby może stać się przyczyną, dla której zostaną przedłużone badania techniczne pojazdu.

Jak działa ubezpieczenie szyb?

Jeżeli w rezultacie działania osób trzecich bądź w wyniku nieszczęśliwego wypadku jedna (lub więcej) szyb w samochodzie zostanie uszkodzona lub zniszczona, wówczas należy bezzwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem. Odpowiedni numer zawsze znajduje się na polisie (warto zawczasu dodać go do kontaktów, unikniemy dzięki temu niepotrzebnych nerwów). Dalej, są dwie możliwości (w zależności od rodzaju i wielkości uszkodzeń):

  1. otrzymamy od konsultanta dane odpowiedniego warsztatu w najbliższej okolicy i naszym obowiązkiem będzie odstawić tam pojazd – taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy dojdzie do całkowitego zniszczenia szyby, trzeba wtedy również pamiętać o przesłaniu do ubezpieczyciela np. adekwatnej notatki policyjnej, w której figurujemy jako strona poszkodowana.
  2. drugi wariant to wyznaczenie przez ubezpieczyciela terminu wizyty rzeczoznawcy, który oceni rozmiar szkód i dopiero wtedy podejmie decyzję o naprawie bądź wymianie uszkodzonej szyby. Od rzeczoznawcy powinniśmy również otrzymać dane kontaktowe odpowiedniego warsztatu.​

rozbita szyba a ubezpieczenie

O czym należy pamiętać?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia szyb, warto mieć na uwadze kilka aspektów. Wymieniamy je poniżej:

  • Nie liczmy na to, że otrzymamy odszkodowanie do ręki – naprawy odbywają się w formie bezgotówkowej, ubezpieczenie działa w ramach porozumienia między ubezpieczycielem a warsztatem
  • nie wszystkie szyby są chronione ubezpieczeniem – szczegóły polisy określa ubezpieczyciel, najczęściej jednak ochronie nie podlegają lusterka i szyberdachy
  • dopłacimy do wymiany szyby czołowej – bez względu na ubezpieczyciela musimy liczyć się z tym, że w przypadku wymiany szyby czołowej część kosztów pokryjemy z własnej kieszeni. Nasz udział nie powinien przekroczyć jednak 10% całej kwoty.
  • W razie wymiany stosowane są zamienniki – w praktyce oznacza to, że nowa szyba nie będzie posiadać logo producenta. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli na rynku nie ma innych szyb, ubezpieczyciel pokryje koszty oryginalnej szyby.
  • Nie można naprawiać uszkodzonej szyby we własnym zakresie – automatycznie tracimy wtedy możliwość wykorzystania polisy. Ubezpieczyciel pokrywa koszty napraw, wykonanych wyłącznie we wskazanych przez niego warsztatach.
  •  Ubezpieczenie szyb nie obejmuje folii przyciemniających i naklejek – jeżeli uszkodzona szyba była przyciemniana bądź posiadała jakieś nalepki, zostanie wymieniona na wersję standardową (nieprzyciemnianą, bez nalepek). Dotyczy to również naklejek z numerem rejestracyjnym – te koszty musimy wziąć na siebie.

Komentarze

Dodaj komentarz