Co to jest UFG i jak działa?

Tajemniczy skrót pochodzi od nazwy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To instytucja stworzona z myślą o chronieniu interesów ubezpieczonych.

W skład Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wchodzą zarówno rodzime jak i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe, prowadzące na terenie RP działalność w sferze obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Zadania UFG

Zasadniczą rolą UFG jest wypłata odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków, które spowodowali nieubezpieczeni właściciele pojazdów oraz nieubezpieczeni rolnicy. Fundusz gwarantuje również roszczenia poszkodowanych w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest znany. Wypłata odszkodowania leży również w gestii UFG wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłasza upadłość.

Ponadto, do zadań UFG należy dbanie o szczelność systemu obowiązkowego OC, a także minimalizowanie liczby pojazdów nieubezpieczonych na polskich drogach. Z tego też względu to właśnie UFG zajmuje się kontrolowaniem ciągłości ubezpieczenia i karaniem wszystkich „wymigujących” się od obowiązku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane, dotyczące umów ubezpieczenia OC i autocasco. Dzięki temu każdy za pośrednictwem platformy UFG (znając numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz datę zdarzenia drogowego) może sprawdzić, czy właściciel konkretnego pojazdu posiada aktualne ubezpieczenie OC. Platforma UFG umożliwia również kierowcom zweryfikowanie informacji o szkodach zgłoszonych z ich OC w czasie ostatnich 5 lat.

UFG a Rada Biur

UFG wraz z analogicznymi instytucjami z innych państw tworzą tzw. Radę Biur. Główne jej zadanie to koordynacja pracy biur narodowych w Systemie Zielonej Karty – w celu zapewnienia odszkodowania poszkodowanym w zdarzeniach poza granicami kraju.

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Skąd UFG czerpie środki?

Środki niezbędne do prowadzenia działalności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czerpie z różnych źródeł. Zaliczają się do nich:

  • wpłaty z zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność dotyczącą ubezpieczeń objętych gwarancją UFG;
  • dochody z lokat środków UFG;
  • wpływy z kar na osoby, które nie zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia;
  • wpłaty towarzystw ubezpieczeń na życie (w sytuacji ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych).

Z racji tego, że swój udział w funduszach UFG mają wszyscy ubezpieczyciele, w praktyce oznacza, że na działanie Funduszu zostaje przekazana symboliczna część składki pobranej od kierowców. A co to oznacza dla przykładnych ubezpieczonych posiadaczy pojazdu? Nic innego jak to, że dodatkowo składają się m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego tak ważne jest i w dobrze pojętym interesie ogółu, aby każdy zmotoryzowany posiadał ważne ubezpieczenie OC.

UFG a brak OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za pomocą dedykowanej platformy na bieżąco weryfikuje wszystkie wykupione ubezpieczenia OC. Jeżeli system „wyłapie” przerwę w ciągłości naszej polisy, należy liczyć się z karą (dość wysoką, bo w granicach 3000 zł).

Brak OC, tylko AC

Jeżeli posiadamy wyłącznie ubezpieczenie autocasco, musimy być świadomi, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci nam odszkodowania, a jeśli już cokolwiek, to z pewnością nie całe. Odszkodowanie za zaistniałe szkody finansowane jest przede wszystkim z ubezpieczenia dobrowolnego. Jeżeli więc jego wysokość nie wystarcza na pokrycie całej szkody, UFG wypłaci jedynie różnicę.

Komentarze

Dodaj komentarz