Ubezpieczenie zdrowotne

​Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje korzystanie ze świadczeń medycznych i z opieki zdrowotnej, realizowanych w celu zachowania zdrowia i prewencji przed skutkami chorób.

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

W Polsce ubezpieczenia zdrowotne dzielimy na obowiązkowe oraz dobrowolne. Funkcjonuje tzw. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, przysługujące każdemu, kto regularnie odprowadza od dochodów stosowną składkę i w ramach tego ubezpieczenia może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, zapewnianej rzez NFZ. Dodatkowo, każdy zainteresowany może wykupić dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Sektor prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w ostatnich latach rozwija się w Polsce błyskawicznie. Coraz chętniej decydujemy się na polisy prywatne, będące uzupełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kto może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego?

Każda osoba, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jest objęta opieką w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i tym samym nabywa prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Jeżeli chodzi o dziecko, zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego leży w gestii rodzica. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku wszystkich członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Oznacza to, że mąż lub żona, którzy nie odprowadzają składki (lub nie są ubezpieczeni przez pracodawcę) mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez współmałżonka. Co ważne, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny zapewnia mu dokładnie taki sam zakres świadczeń, jaki posiada sam ubezpieczony i w żaden sposób nie wpływa na podniesienie wysokości składki.

Wedle prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić:

  • dziecko (do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku, jeżeli kontynuuje naukę);
  • małżonka;
  • rodziców i dziadków, jeżeli prowadzą z ubezpieczonym jedno gospodarstwo domowe.

prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Kto płaci składkę za ubezpieczenie zdrowotne?

W imieniu pracownika składki odprowadza pracodawca, natomiast za osobę pracującą w ramach umowy-zlecenia składki odprowadza zleceniodawca. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany samodzielnie ponosić te koszty. To samo tyczy się osób, które ubezpieczają się dobrowolnie.

Co to jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne najrozsądniej jest traktować jako uzupełnienie opieki w ramach NFZ (z której, tak na marginesie, zrezygnować się nie da). W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia i tak trafimy do szpitala publicznego. Natomiast na wypadek potrzeb standardowej opieki medycznej mamy do wyboru dwa najczęściej stosowane rozwiązania prywatne: abonament w prywatnym centrum medycznym lub ubezpieczenie zdrowotne w firmie ubezpieczeniowej. Zasadnicza różnica polega na tym, że abonament możemy w każdej chwili kupić w interesującej nas placówce, natomiast w ramach wykupionego ubezpieczenia mamy do wyboru sieć placówek, również w miejscach, gdzie nie ma „naszej” przychodni. Koszty leczenia w takim przypadku rekompensuje firma ubezpieczeniowa.

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Popularność prywatnych polis rośnie w ostatnich latach systematycznie. Główne powody, dla jakich Polacy decydują się na prywatne ubezpieczenie to niemożność dostania się do lekarza w szpitalach i przychodniach publicznych, a także niska jakość świadczonych przez te placówki usług. Cena prywatnej polisy uzależniona jest od zakresu wybranego przez nas pakietu, firmy, ilości placówek czy limitu wykonanych świadczeń oraz badań.

ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Jakie są plusy i minusy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Do najczęściej wymienianych zalet prywatnej polisy zdrowotnej pacjenci zaliczają: różnorodność oferowanego wyboru, szeroki dostęp do lekarzy specjalistów, krótsze terminy oczekiwania na wizytę u lekarza, możliwość wykupienia ubezpieczenia w miejscu pracy i objęcia polisą również członków rodziny (najczęściej po bardzo korzystnych stawkach).

Trudno to zaklasyfikować jako „minusy”, ale należy mieć świadomość, że nawet prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie zastępuje świadczeń refundowanych w ramach NFZ. Jest co najmniej kilka rodzajów sytuacji, których polisa prywatna nie obejmuje. Należą do nich: leczenie i diagnostyka niepłodności; popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez ubezpieczonego; zatrucie alkoholem, substancjami odurzającymi i lekami stosowanymi niezgodnie z zaleceniami lekarskimi; działania wojenne, rozruchy, a także akty terroru czy strajki oraz wszelkie wynikające z ww. sytuacji problemy zdrowotne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – na co zwrócić uwagę?

Zanim podpiszemy umowę, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów – do takich należy m.in. okresy karencji, wyłączenia i wizyty sanacyjne. Chodzi tu o okresy, w których ubezpieczony nie może skorzystać z ubezpieczenia mimo opłaconej składki. Najczęściej są nimi objęte droższe świadczenia, jak np. rehabilitacja.

Często bywa również tak, że prywatna polisa nie refunduje kosztów przejazdu karetką pogotowia, a wyłącznie transport medyczny, należący do konkretnej placówki.

Standardem są limity wizyt lub wykonanych badań, choć najczęściej ograniczenia te dotyczą droższych świadczeń. Niekiedy polisa wspomina również o tzw. wizytach sanacyjnych. Taki zapis możemy spotkać np. w kwestii leczenia stomatologicznego – wówczas niezbędna jest wizyta, określająca stan uzębienia pacjenta i dopiero po odpłatnym wyleczeniu wszystkich ubytków kolejne wizyty refundowane są z polisy.

Przed zawarciem umowy o ubezpieczeniu zdrowotnym warto uważnie przeczytać zapisy o ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – tam znajdziemy wszelkie niuanse.

Komentarze

Dodaj komentarz