Ubezpieczenie sprzętu RTV

Produkowany obecnie sprzęt AGD i RTV charakteryzuje się znacznie mniejszą żywotnością niż chociażby jeszcze dwie-trzy dekady temu. Czy warto zainwestować w ubezpieczenie sprzętu?

Ubezpieczenie sprzętu RTV, AGD, IT

Dziś możemy jedynie pomarzyć o sprzętach, które kupione trwały i działały po 30 lat i dłużej, przekazywane wręcz z pokolenia na pokolenie. W dzisiejszym ekonomicznie wyrachowanym świecie okazuje się, że naprawa zepsutego sprzętu jest mało opłacalna. Z tego też względu, kupując obecnie sprzęty AGD, spotykamy się z możliwością przedłużenia gwarancji czy dodatkowego ubezpieczenia. Jakie mamy opcje do wyboru i jak to naprawdę wygląda?

Ubezpieczenie sprzętu – co możemy wybrać?

Konsumenci mają do wyboru trzy typy dodatkowo płatnej gwarancji na sprzęt AGD lub RTV, należą do nich:

 • przedłużona gwarancja – to ubezpieczenie działające na tych samych zasadach co standardowa gwarancja producenta, z tą różnicą, że okres jej trwania można przedłużyć nawet o 3 lata;
 • przypadkowe uszkodzenie – to ubezpieczenie, chroniące od skutków tzw. zdarzeń losowych, które zachodzą bez naszego udziału, np.: uszkodzenie programatora w pralce czy matrycy w telewizorze. Ten rodzaj ubezpieczenia możemy wykupić na okres 2 lat i stanowi dodatek do standardowej gwarancji producenta;
 • zakres pełny (czyli przedłużona gwarancja + przypadkowe uszkodzenie) – to najbardziej kosztowne ubezpieczenie, o największym zakresie, gdyż łączy cechy dwóch wyżej wspomnianych.

Jeśli chodzi o wysokość składki ubezpieczenia, to jest ona wyliczana na podstawie określonego procentu jego wartości, ale zależy również od rodzaju sprzętu – przykładowo, ubezpieczenie laptopa wyjdzie zdecydowanie drożej w stosunku do np. piekarnika o tej samej wartości. Niekiedy ubezpieczyciele wymagają tzw. wkładu własnego, jeżeli dochodzi do wymiany sprzętu. Z tego względu zawsze warto wcześniej przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.

ubezpieczenie sprzętu agd

Ubezpieczyciel a pośrednik w ubezpieczaniu sprzętów

Ubezpieczyciele to zazwyczaj największe firmy na rynku, natomiast pośrednikami są sklepy (stacjonarne i internetowe). Pamiętajmy, że po zakończeniu okresu gwarancji producenta sklep nie uczestniczy w ewentualnej reklamacji zakupionego sprzętu w ramach przedłużonej gwarancji. W takiej sytuacji może być jedynie miejscem wymiany i odbioru nowego sprzętu, wskazanym przez ubezpieczyciela.

Od czego chroni ubezpieczeniu sprzętu RTV, AGD i IT?

Od sprzedawców możemy usłyszeć zapewnienia o ubezpieczeniu chroniącym praktycznie przed wszystkim, przed przysłowiową hiszpańską inkwizycją również… Nic bardziej mylnego! Nie podejmujemy decyzji, zanim nie zapoznamy się ze szczegółowymi warunkami umowy. Ubezpieczyciele wskazują bardzo wiele sytuacji, które zwalniają ich od wymiany bądź naprawy ubezpieczonego sprzętu. Do najczęstszych tego typu zapisów należą:

 • umyślne spowodowanie szkody;
 • powstanie szkody w czasie, kiedy sprzęt znajdował się pod opieką/w użytkowaniu innej osoby;
 • użytkowanie sprzętu dla celów zawodowych;
 • uszkodzenie spowodowane próbą naprawy przez osobę nieuprawnioną do tego – w tym również przez nieautoryzowane przez ubezpieczyciela punkty;
 • uszkodzenie spowodowane próbami przerobienia sprzętu we własnym zakresie;
 • uszkodzenie spowodowane po zużyciu, korozji i każdego innego rodzaju stopniowej eksploatacji sprzętu, będącej efektem normalnego użytkowania;
 • uszkodzenie tzw. estetyczne przy równoczesnym prawidłowym działaniu;
 • uszkodzenie wywołane pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową (chyba, że zapisy umowy mówią inaczej)
 • uszkodzenie powstałe w czasie transportu (chyba, że sprzęt jest zaliczany do mobilnych);
 • uszkodzenia powstałe z potwierdzonej przez producenta/importera/dystrybutora wady produktu;
 • uszkodzenia powstałe w czasie transportu do lub z serwisu;
 • gdy usunięto numer seryjny (lub widoczne są próby jego usunięcia);
 • po wygaśnięciu gwarancji producenta;
 • gdy udo uszkodzenia doszło za granicą RP;

Ubezpieczenie a kradzież sprzętu

Nawet jeżeli zostanie nam skradziony sprzęt, to ubezpieczyciel również może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Najczęściej zapisy mówią o sytuacjach, gdy:

 • nie znamy okoliczności zaginięcia sprzętu;
 • kradzieży dokonał ubezpieczający bądź bliskie mu osoby;
 • kradzież była efektem niedbalstwa;
 • kradzież nie została zgłoszona na policję.

ubezpieczenie telefonu

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel nie pokryje kosztów?

Warto wiedzieć o kolejnych zapisach, które precyzują, kiedy ubezpieczenie sprzętu zda się na nic… najczęściej dotyczy to sytuacji, w których: mamy do czynienia z tzw. naprawą niepełną;

wymianie lub naprawie podlega część o krótkim okresie użytkowania (baterie, żarówki, ładowarki); chodzi o naprawę plomb zabezpieczających lub oprogramowania, będącego w ubezpieczanym sprzęcie oraz testowania, montażu i demontażu sprzętu. Ubezpieczyciel nie pokryje również kosztów wtedy, gdy ubezpieczony nie dostarczył uszkodzonego sprzętu lub jego pozostałości.

Jak w przypadku zawierania każdej umowy, tak również przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu sprzętu RTV, AGD czy IT należy spokojnie rozważyć wszelkie za i przeciw, a już z pewnością nie wierzyć ślepo w zapewnienia sprzedawców. W sytuacji, gdy pod wpływem chwili podejmiemy decyzję, a później dopadną nas wątpliwości, pamiętajmy, że mamy prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zobacz również

Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie samochodu