Ubezpieczenie samochodu

W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami ubezpieczeń komunikacyjnych – obowiązkowymi i dobrowolnymi. Obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), które zapewnia ochronę zarówno sprawcy zdarzenia jak i ewentualnemu poszkodowanemu.

Ubezpieczenie samochodu w Polsce

Ubezpieczenie OC musi posiadać bezwzględnie każdy właściciel samochodu, zarejestrowanego na terenie Polski. Umowa jest zawierana rutynowo na 12 miesięcy, co zresztą jest skrupulatnie sprawdzane przy okazji każdej kontroli drogowej. Za brak ważnego ubezpieczenia OC grozi nam nie tylko spora kara finansowa, ale również ryzyko znacznie większych wydatków w przypadku jakiejkolwiek kolizji i wynikającej z tego konieczności pokrycia powstałych strat. Wysokość kary może osiągnąć nawet kilka tysięcy złotych, ale jeżeli będziemy sprawcą wypadku bez ważnego OC, to na nas spadną wszystkie koszty. A te mogą być zawrotne…

Ubezpieczenie komunikacyjne

Szerokie pojęcie, jakim są ubezpieczenia komunikacyjne to najpopularniejsze rodzaje polis, zaklasyfikowane do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (w myśl ustawy z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ubezpieczenia komunikacyjne znajdziemy w ofercie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Do najczęściej wybieranych ubezpieczeń tego typu zalicza się: OC, AC, Assistance, NNW.

  1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

To jedyne obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego właściciela samochodu – co ważne, musi zostać zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Zakres działania tej polisy jest regulowany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ubezpieczenie OC daje gwarancję pokrycia z naszej polisy szkody wyrządzonej przez nas innym uczestnikom ruchu – obejmuje to zarówno mienie, zdrowie jak i życie wszystkich poszkodowanych w wypadku, którego jesteśmy sprawcami. Warto pamiętać o tym ubezpieczeniu, gdyż jego brak mocno obciąży nasz portfel. Za brak ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni naliczana jest najwyższa opłata karna – 4200 zł w przypadku aut osobowych (dane z 2018 roku).

  1. AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Ubezpieczenie autocasco zapewni nam zadośćuczynienie finansowe w razie uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub też jego wyposażenia. To dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który chroni bezpośrednio właściciela pojazdu. Bardziej szczegółowo podchodząc do tematu, AC obejmuje szkody zaistniałe w wyniku: zderzenia się pojazdów; zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek); uszkodzenia auta przez osoby trzecie; uszkodzenia powstałych w efekcie zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, powódź, działanie sił przyrody); działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu; kradzieży samochodu; kradzieży części samochodu bądź jego wyposażenia. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy uzna, że kradzież pojazdu jest efektem naszego zaniedbania (np. kluczyki zostawione w stacyjce) lub też, gdy spowodowaliśmy kolizję pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wysokość składki autocasco jest uzależniona od zakresu ochrony, na jaki się zdecydujemy. Może zostać poszerzona o ubezpieczenie opon lub szyb.

  1. Assistance

To kolejne dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, standardowo proponowane w pakiecie z polisą OC lub AC. Assistance daje nam gwarancję całodobowej pomocy i wsparcia technicznego w razie awarii pojazdu lub w przypadku stłuczki. Dzięki temu ubezpieczeniu nie będziemy się martwić o holowanie auta do warsztatu, gdy zastrajkuje nam nagle na środku drogi. Dodatkowo, pakiet Assistance może zapewnić również pomoc medyczną i prawną zarówno dla kierowcy jak i dla pasażerów, a także: transport kierowcy i pasażerów (również zwierząt) i opłacenie noclegu; pokrycie kosztów samochodu zastępczego na czas naprawy czy np. dostarczenie paliwa do pojazdu (nie obejmuje kosztów paliwa). Oczywiście, zakres pomocy wchodzącej w skład pakietu określony jest szczegółowo wybraną przez nas ofertą – zawsze warto dokładnie przeczytać tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby nie być zaskoczonym. Dobrze jest upewnić się, jakie są np. limity holowania oraz czy zakres działania naszego ubezpieczenia dotyczy terenu Polski czy całej Europy.

  1. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ten rodzaj ubezpieczenia zagwarantuje nam odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków (stąd skrót NNW). Ubezpieczenie NNW obejmuje tzw. trwałe następstw, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia ciała, trwałych uszczerbków na zdrowiu czy też śmierci. Standardowo mamy do wyboru ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów.

ubezpieczenie pojazdu

Ubezpieczenie samochodu – o czym warto pamiętać?

  • Zakres ubezpieczenia

Ze względu na to, że na rynku znajdziemy morze ofert od ubezpieczycieli, wybór jednej konkretnej nie należy do łatwych. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC jest nieco łatwiej, bo czynnikiem decydującym najczęściej jest cena, ale jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, to warto zwracać uwagę nie tylko na najniższą cenę oferty, ale również szczegółowo przestudiować jej zakres. Nie każde ubezpieczenie jest takie samo, nie kupujmy więc kota w worku. Z tego względu zawsze polecamy poświęcić nieco czasu i uważnie przeanalizować tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

  • Ogólne warunki ubezpieczenia

W tej części umowy zawarte są szczegóły dotyczące zakresu wybranego przez nas ubezpieczenia. Niekiedy ubezpieczyciele uwzględniają zapisy z niezwykle wąskim zakresem ochrony, ale również ubezpieczenia tzw. all-risk, obejmujące swoim zakresem niemal każdy rodzaj ryzyka. Oczywiście, im więcej obejmuje polisa, tym więcej przyjdzie nam za nią zapłacić. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy dokładnie czytali warunki i wiedzieli, za co rzeczywiście płacimy.

  • Wyłączenia ubezpieczenia

Tego typu paragraf (podpunkt) zawarty w umowie to kolejna niezwykle ważna rzecz, którą warto szczegółowo przestudiować przed podpisaniem dokumentu. Wyłączenia ubezpieczenia zawierają opis sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo wyłączyć swoją odpowiedzialność względem przedmiotu (bądź podmiotów), których dotyczy umowa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zobacz również

Ubezpieczenie zdrowotne