InterRisk ubezpieczenia

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest częścią koncernu Vienna Insurance Group – lidera ubezpieczeniowego na terenie Europie Środkowo – Wschodniej.

O marce

InterRisk działa na polskim od 1993 i jest zaliczana do wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Wiedza ekspercka zdobywana przez lata działalności połączona z doświadczeniem zaowocowała stworzeniem bogatej oferty produktów, do której zalicza się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Statystki wskazują, że każdego roku z ofert spółki korzystają prawie 2 miliony Klientów. InterRisk został doceniony również przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.

Do koncernu Vienna Insurance Group należy około 50 spółek, rozsianych w 25 krajach. Długoletnia, bo blisko 190-letnia tradycja koncernu, zasilana mocnymi markami zwraca szczególną uwagę na kontakt z Klientem. Vienna Insurance Group zatrudnia około 23 tysiące pracowników i plasuje się na pozycji lidera z perspektywy kluczowych rynków koncernu, co stwarza szansę umożliwiającą na wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Vienna Insurance Group jest notowana na giełdzie jako firma o najwyższym ratingu spośród wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej, akcje VIG notowane są również na praskiej giełdzie.

6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę - obecna pełna nazwa Spółki to: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

InterRisk – oferta

Oferta firmy ma charakter zdecydowanie uniwersalny i stworzona została z myślą o wielu grupach klientów. Spółka jest uznanym już specjalistą w produktach ubezpieczeniowych dla: osób i gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw, banków, szkół i uczelni, klientów korporacyjnych, grup pracowniczych, przedsiębiorstw budowlanych, jednostek samorządu oraz organów administracji samorządowej.

Komentarze

Dodaj komentarz