PZU ubezpieczenia

Nieśmiertelne PZU, obecnie znane jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna to jedno z najstarszych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Historia firmy

Tradycja PZU sięga roku 1803, natomiast początki działalności datuje się na rok 1921, wraz z powołaniem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

W okresie 1927–1952 przedsiębiorstwo działało jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, a od roku 1952 aż do 1990 jako monopolista krajowy pod szyldem Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Wówczas PZU było największym przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym w kraju.

PZU w liczbach

Udział PZU S.A. w rynku ubezpieczeń majątkowych na koniec roku 2006 wynosił 51%.

Udział całej Grupy PZU S.A. w rynku ubezpieczeń majątkowych w roku 2015 wyniósł 33,1%.

W 2011 PZU jako jedno z trzech towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce zostało uhonorowane godłem „Jakość Obsługi 2011”.

Grupa PZU

Grupę PZU tworzy wiele spółek, również tych z kapitałem zagranicznym. Pod względem istotności finansowej bądź pełnienia funkcji celowych, konsolidacji w ramach Grupy PZU, spółce PZU SA jako podmiotowi naczelnemu podlegają: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Centrum Operacji SA, PZU Tower Sp. z o.o., PZU Asset Management Sp. z o.o., Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo, Emerytalne PZU S.A. , PZU Lietuva, PZU Ukraine, Ogrodowa – Inwestycje Sp. z.o.o. , Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń.

Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, do którego należy 35,18% akcji, pozostałymi akcjami dysponują inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

PZU – oferta

Oferta ubezpieczeniowa PZU obejmuje klientów indywidualnych i ich rodziny, a także pakiety dedykowane firmom i ich pracownikom.

Produkty ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych podzielone są na trzy zasadnicze segmenty:

  • Życie i zdrowie
  • Majątek, podróże, OC
  • Inwestycje i oszczędności

W przypadku produktów ubezpieczeniowych dla firm i pracowników podział ten wygląda dość analogicznie i obejmuje:

  • Życie i zdrowie pracowników
  • Majątek firmy i OC
  • Finanse i inwestycje firmy

Komentarze

Dodaj komentarz