TUZ ubezpieczenia

Firma działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych i rokrocznie może pochwalić się jedną z najwyższych dynamik wzrostu pośród wszystkich polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych.

Historia firmy

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymało licencję Ministra Finansów na samodzielną działalność ubezpieczeniową 25 lipca 2003 roku. Do Pierwszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków doszło pod koniec sierpnia 2003 r. Od tego czasu towarzystwo prężnie działa na rynku ubezpieczeniowym, wedle zgromadzonych statystyk w pierwszym roku działalności ofertę TUZ wybrało ponad 200 tys. Klientów.

Towarzystwo liczy 15 oddziałów i przedstawicielstw zlokalizowanych na terenie Polski, a liczba dotychczas podpisanych umów sięga blisko 10 000.

TUZ – oferta

Firma posiada bogatą ofertę, skierowaną do Klientów indywidualnych, firm i biznesu, a także placówek oświatowych czy mienia kościelnego.

Dla Klientów indywidualnych TUZ przygotowało pakiety:

Dom i Rodzina:

 • domy jednorodzinne i mieszkania
 • domki letniskowe
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pakiet NNW dla Rodziny

Auto

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
 • ubezpieczenie Autocasco
 • auto assistance
 • autoszyby
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenia graniczne oraz Zielona Karta

Rolnik

 • pakiet Bezpieczny Rolnik
 • ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rolników
 • ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych
 • agrocasco

Oferta produktów ubezpieczeniowych dla Firm i Biznesu obejmuje:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
 • Autocasco
 • auto assistance
 • autoszyby
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenia graniczne i Zielona Karta

Ponadto, TUZ w swojej ofercie posiada również ubezpieczenia kompleksowe placówek oświatowych oraz mienia kościelnego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zobacz również

Proama ubezpieczenia
PZU Życie ubezpieczenia