Tarcza podatkowa

Osłona lub tarcza podatkowa to termin zapożyczony z języka angielskiego (ang. tax shield) i oznaczający obniżenie kwoty zapłaconego podatku dochodowego dzięki dokonaniu zakupów finansowych z tzw. obcych źródeł. Wspomniane obce źródła to głównie raty leasingowe, amortyzacja oraz odsetki od kredytu.

Komu przyda się tarcza podatkowa?

Aby móc skorzystać na osłonie podatkowej, niezbędny jest zysk, od którego należy odprowadzić podatek. Tylko w sytuacji konieczności zapłaty podatku jest sens szukania możliwości obniżenia go. Dodatkowo, oprócz obniżenia kwoty podatku dochodowego warto wspomnieć o podatku VAT, który również ulegnie obniżeniu o kwotę, zależną od wybranego sposobu finansowania oraz od przedmiotu, jaki kupimy.

Wyprzedaż rocznika 2023 już trwa! Sprawdź gdzie znajdziesz największe rabaty

Wyprzedaż rocznika 2023

Mechanizm działania tarczy podatkowej jest nieprzydatny dla tzw. ryczałtowców oraz wszystkich rozliczających się za pomocą karty podatkowej – te metody nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu.

Tarcza podatkowa a leasing

Najczęściej to właśnie leasing nasuwa pierwsze skojarzenia z tarczą podatkową, gdyż w przypadku tej formy finansowania całość opłat (wpłata własna, comiesięczne raty, rata związana z wykupem oraz inne opłaty manipulacyjne) może zostać bezpośrednio wliczona do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo, dla zakupu środka trwałego (np. pojazdu) za gotówkę bądź na kredyt koszt stanowią odpisy amortyzacyjne oraz zapłacone odsetki kredytu, które stanowią wyłącznie część raty miesięcznej. Tarczą podatkową w przypadku leasingu można nazwać koszty podatkowe, ponoszone przez leasingobiorcę.

Oblicz wysokość raty za Twój samochód w leasingu

Kalkulator Poproś o oferty od firm leasingowych

Najczęściej to właśnie leasing nasuwa pierwsze skojarzenia z tarczą podatkową, gdyż w przypadku tej formy finansowania całość opłat (wpłata własna, comiesięczne raty, rata związana z wykupem oraz inne opłaty manipulacyjne) może zostać bezpośrednio wliczona do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo, dla zakupu środka trwałego (np. pojazdu) za gotówkę bądź na kredyt koszt stanowią odpisy amortyzacyjne oraz zapłacone odsetki kredytu, które stanowią wyłącznie część raty miesięcznej. Tarczą podatkową w przypadku leasingu można nazwać koszty podatkowe, ponoszone przez leasingobiorcę.

tarcza podatkowa leasing operacyjny

Jak obliczyć korzyści płynące z tarczy podatkowej?

Do wyboru mamy dwa warianty: przy całkowitym lub ograniczonym odliczeniu VAT.

Tarcza podatkowa a pełne odliczenie VAT

Ta zasada obowiązuje w przypadku wszystkich środków transportu oraz urządzeń, od których można odliczyć całą kwotę VAT-u. W celu obliczenia tarczy niezbędne są poniższe dane:

  • wartość przedmiotu leasingu
  • stawka podatku dochodowego
  • czynsz inicjalny
  • ilość rat
  • stawka podatku dochodowego

Przykładowo, jeżeli samochód kosztuje 100 tysięcy złotych, podatek wynosi 19%., a czynsz inicjalny jest na poziomie 20% (przy 60 ratach), to podatek dochodowy będzie wynosił 112 728,20 zł. (dodajemy tu czynsz i sumujemy raty). Na tym podatku można więc zaoszczędzić kwotę o wysokości 21.418,20 zł. Dodatkowo, należy uwzględnić 23% VAT-u, który również odliczamy, co w naszym przykładzie daje kwotę 25.927,49 zł. W efekcie, sumując powyższe wartości otrzymujemy zysk z tarczy podatkowej na poziomie 47.345,69 złotych.

Tarcza podatkowa a częściowe odliczenie VAT

Nieco bardziej zaawansowanej matematyki wymaga obliczenie korzyści wynikających z tarczy podatkowej w sytuacji ograniczonego odliczenia podatku VAT. Przeanalizujmy to na przykładzie leasingu samochodu osobowego o wartości 100 tysięcy złotych (jak w poprzednim przykładzie, aby ułatwić porównywanie), dla którego odliczenie VAT wynosi tylko 50%. Dodatkowo, należy podkreślić, że w tej sytuacji nieodliczona część podatku staje się kosztem uzyskania przychodu.

Wracając do obliczeń – jeżeli podatek wynosi (jak poprzednio) 19%, a czynsz inicjalny jest na poziomie 20% (przy 60 ratach), to na koszt uzyskania przychodu złożą się kwoty czynszu inicjalnego, suma wszystkich rat oraz wspomniana już część VAT-u, której nie można odliczyć. Tym samym otrzymujemy kwotę 23.881,47 zł. Następnie należy obliczyć podatek VAT do odliczenia – posłużymy się poniższym wzorem:

Podatek VAT do odliczenia = (czynsz inicjalny + raty) x 23% x 50%

Taka zaawansowana matematyka daje w naszym przypadku sumę 12.963,74 zł. Dodając obie powyższe kwoty otrzymujemy zysk z tarczy podatkowej w kwocie 36.845,21 złotych.

jak obliczyć tarczę podatkową

Komentarze

Dodaj komentarz