Ubezpieczenie NNW

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czym jest, co obejmuje i kogo chroni?

Ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia wsparcie finansowe, a także wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego.

Co obejmuje NNW?

Podstawowe ryzyka, wchodzące w zakres ubezpieczenia NNW to trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć. Można rozszerzyć ochronę również np. o wypłatę świadczenia w sytuacji udaru mózgu lub zawału serca. Niektórzy ubezpieczyciele oferują także świadczenia pomocnicze, takie jak między innymi: zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, zwrot kosztów protez i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów czy nawet usługi informacyjne (o placówkach służby zdrowia, aptekach, lekarzach specjalistach). Mamy spore możliwości rozszerzenia zakresu NNW, ale oczywiście wiąże się to z wyższą kwotą ubezpieczenia.

Największą popularnością cieszy się komunikacyjne ubezpieczenie NNW, ale dostępne są także produkty chroniące nas w razie wypadków w życiu codziennym – w pracy, w szkole, w podróży.

Kiedy działa ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW działa w sytuacji następstwa nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego podczas poruszania się pojazdem po drodze, ale również wtedy, gdy wypadek miał miejsce:

  • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z samochodu;
  • w trakcie przebywania w aucie podczas zatrzymania lub postoju;
  • w czasie naprawy pojazdu na trasie.

kogo chroni NNW

Kogo chroni NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu, uwzględnionego w umowie ubezpieczenia (liczbę pasażerów określa adnotacja w dowodzie rejestracyjnym).

NNW a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje te sytuacje, w efekcie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała (takiego, które dożywotnio ogranicza sprawność) lub tzw. rozstroju zdrowia. Uszczerbek na zdrowiu określany jest w sposób procentowy, a jego wysokość decyduje o wypłaconym z NNW odszkodowaniu.

Kiedy dostaniemy odszkodowanie z NNW?

Szczegółowe warunki, definiujące komu i kiedy przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie w ramach NNW, zawsze muszą być zawarte w umowie. Zasadniczym celem tego rodzaju ubezpieczenia jest wsparcie finansowe samego ubezpieczonego bądź jego najbliższych w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Wynika z tego, że w razie uszkodzenia ciała bądź zdarzenia skutkującego trwałym uszczerbkiem ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić sumę ubezpieczenia, określoną warunkami umowy. W przypadku śmierci ubezpieczonego, rodzina może otrzymać odszkodowanie, najczęściej w wysokości 100% kwoty ubezpieczenia.

Komentarze

Dodaj komentarz