Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem to jedna z czołowych propozycji firm ubezpieczeniowych, dotycząca ubezpieczeń nieruchomości. Przybliżamy szczegóły tego typu polisy.

Rozważając ubezpieczenie mieszkania lub domu od kradzieży trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, że nie jest to odrębny produkt ubezpieczycieli – zazwyczaj stanowi rozszerzenie standardowej polisy, gwarantującej ochronę w razie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia murów i elementów wyposażenia mieszkania bądź domu. A co za tym idzie – za takie rozszerzenie polisy trzeba dodatkowo zapłacić.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – co jest przedmiotem?

Ochroną na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku można objąć stałe elementy budynku lub lokalu mieszkalnego oraz tzw. ruchomości domowe w ww. budynku lub lokalu mieszkalnym. W sytuacji, gdy ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe, najczęściej ochrona dotyczy także ruchomości znajdujących się w budynku lub pomieszczeniu gospodarczym (piwnica).

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody powstałe w wyniku dokonania bądź próby dokonania kradzieży z włamaniem oraz rabunku, dewastacji czy tzw. kradzieży zwykłej. Warto zawczasu zaznajomić się z definicjami pojęć, wedle rozumienia ubezpieczycieli.

  • Kradzież z włamaniem

Pod tym pojęciem rozumie się zabór mienia, którego sprawca dokonał bądź próbował dokonać z zamkniętego lokalu, po wcześniejszym usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły bądź narzędzi, albo też w efekcie otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym bądź oryginalnym, zawłaszczonym poprzez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a ubezpieczony przy zastosowaniu wszelkiej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, zaś sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe.

  • Rabunek

Zgodnie z orzecznictwem stosowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest to zabór ubezpieczonego mienia, dokonany przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego bądź osób przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu utraty nieprzytomności bądź bezbronności lub też doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otwarcia kluczami zrabowanymi.

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie od kradzieży w włamaniem a wyłączenie odpowiedzialności

Zapisy w ogólnych warunkach umowy precyzują sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki zaistniałe w wyniku kradzieży z włamaniem. Przykładowo, zastrzega się, że ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli wszystkie okna i drzwi nie były zamknięte bądź nie są w należytym stanie technicznym. Zazwyczaj znajdziemy również zapis mówiący o tym, że drzwi zewnętrzne powinny posiadać przynajmniej dwa różne zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy.

Standardowo, ubezpieczony nie ma prawa żąda odszkodowania, jeżeli kradzież była następstwem błędów domowników (np. pozostawienie otwartych drzwi). Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem nie obejmuje również przedmiotów, znajdujących się na balkonie, tarasie bądź w innym łatwo dostępnym miejscu.

Koszt ubezpieczenia mieszkania od kradzieży

Koszt składki zależny jest od wielu czynników: od zakresu ubezpieczenia, wysokości sumy gwarantowanej, od posiadanych w domu zabezpieczeń, lokalizacji domu, czasu trwania umowy ubezpieczenia, wartości mieszkania oraz wkładu własnego. Mówiąc o kradzieży z włamaniem najczęściej chodzi o mienie ruchome oraz stałe elementy domu czy mieszkania. Ubezpieczający może określić, jakie konkretnie przedmioty chce objąć ochroną, jakie wybierze dodatki do polisy i jaka w efekcie będzie końcowa szacowana kwota składki. Standardowa polisa mieszkaniowa na wypadek kradzieży z włamaniem to koszt na poziomie 250-400 zł za rok.

Komentarze

Dodaj komentarz