Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych

Ochrona przed skutkami pożaru zawarta jest w każdej polisie mieszkaniowej, ale zaledwie w podstawowym wariancie. Warto wiedzieć, jak i kiedy trzeba zabezpieczyć się na wypadek ognia i zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych jest jednak obowiązkowe w sytuacji, gdy staramy się o kredyt mieszkaniowy. Wedle danych ze statystyk, do najczęstszych przyczyn pożarów należą: niedopałki papierosów, zapałki w „nieuprawnionych” rękach, wady urządzeń i instalacji elektrycznej bądź grzewczej, a także ich niewłaściwa eksploatacja.

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – zakres polisy

Tego typu ubezpieczenie stanowi zakres polisy, która chroni nasze mienie nie tylko przed pożarem, ale również skutkami innych zdarzeń losowych, do których ubezpieczyciele wliczają: zalanie, uderzenie pioruna, przepięcie, grad, huragan, uderzenie pojazdu lądowego, deszcz nawalny, ciężar śniegu lub lodu, dym bądź upadek drzewa lub masztu.

Jakie są koszty polisy?

Za roczne ubezpieczenie mieszkania zapłacimy około kilkuset złotych. Kwota ta uwarunkowana jest kilkoma czynnikami: wysokością sumy ubezpieczenie oraz szczegółowym zakresem polisy zawartym w ogólnych warunkach umowy.

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – jak oszacować sumę ubezpieczenia?

Ostateczna suma ubezpieczenia jest wyliczana na podstawie wartości ubezpieczanej nieruchomości. Należy uwzględnić wartość nie tylko murów, ale również wyposażenia (drzwi, okna, panele, flizy, tapety, sprzęt RTV i AGD, meble, itp.). Każde z towarzystw ubezpieczeniowych może podejść do tematu nieco inaczej, ze względu na istniejący podział przy szacowaniu:

  • mury;
  • stałe elementy wyposażenia (tynki, tapety, okna, drzwi, flizy, wykładziny, instalacja wodno-kanalizacyjna itp.);
  • mienie ruchome (meble, sprzęt sportowy, RTV i AGD, odzież itp.).

pożar domu

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych a kupno mieszkania

W sytuacji, gdy kupujemy mieszkanie na kredyt, jednym z jego zasadniczych warunków jest ubezpieczenie kupowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli mieszkanie kupujemy z rynku pierwotnego (od dewelopera), to do niego należy obowiązek wykupienia takiej polisy.

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – limity odpowiedzialności i wyłączenia

Przed zawarciem umowy dokładnie przeczytajmy jej zapisy – szczególnej uwadze polecamy ‘limity odpowiedzialności’, dotyczące konkretnych elementów ubezpieczanej nieruchomości. Przykładowo, ubezpieczamy laptop o wartości 4 tys. zł, ale zapis w umowie mówi o limicie odpowiedzialności na poziomie 50%. Oznacza to tyle, że maksymalne odszkodowanie jakie otrzymamy to zaledwie 2 tys. zł.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą sytuacji, w których ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacanie odszkodowania. Najczęściej takie zapisy odnoszą się do: zaniedbania właściciela, szkód powstałych w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających czy też kradzieży z ogólnodostępnych miejsc (piwnica, garaż, balkon).

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – kiedy dostaniemy odszkodowanie?

Aby otrzymać odszkodowanie za skutki pożaru, muszą być spełnione pewne warunki. Najczęściej wymienia się trzy podstawowe: terminowe regulowanie składek; dowody, potwierdzające posiadany przez nas majątek (faktury, gwarancje); w razie pożaru lub innego zdarzenia losowego – zachowanie miejsca zajścia w stanie nienaruszonym do czasu przybycia inspektora ze strony ubezpieczyciela.

Komentarze

Dodaj komentarz