PZU Życie ubezpieczenia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) powstał w efekcie podpisania aktu notarialnego 18 grudnia 1991.

PZU Życie - historia

Za założycieli zakładu uznaje się Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie jest to Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA, a także Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 wyłącznym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.

Pod koniec grudnia 1991 PZU Życie SA otrzymało z rąk ministra finansów zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I – ubezpieczenia na życie, we wszystkich ówcześnie określonych ustawą o działalności ubezpieczeniowej trzech grupach ubezpieczeń działu I oraz dodatkowo na działalność reasekuracyjną bierną i czynną. Równocześnie z powyższym rozporządzeniem minister finansów zatwierdził Statut PZU Życie SA. W sierpniu 1996 Minister Finansów zezwolił, aby Zakład prowadził działalność ubezpieczeniową bezpośrednią i pośrednią w zakresie dodatkowo wprowadzonych nowelą do ustawy – dwóch grup ubezpieczeń z działu I. Od 22 lipca 1998 zakres działalności PZU Życie poszerzono o prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

29 października 2007 UOKiK ukarał PZU Życie rekordową grzywną w wysokości 50 mln PLN za nadużywanie dominującej pozycji na rynku.

Od 23 czerwca 2016 prezesem PZU Życie jest Paweł Surówka.

PZU Życie – ubezpieczenia

PZU Życie SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie:

  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
  • ubezpieczenia na życie (związanych z funduszem inwestycyjnym)
  • ubezpieczenia rentowe
  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe
  • działalność reasekuracyjna bierna i czynna oraz retrocesje
  • działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych wedle przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zobacz również

TUZ ubezpieczenia
Proama ubezpieczenia