Sprawcy wykroczeń drogowych objęci amnestią na 9 maja

Rosja proponuje amnestię dla sprawców wykroczeń drogowych W Rosji, Prezydencka Rada Praw Człowieka zaproponowała amnestię z okazji 70. rocznicy Dnia Zwycięstwa dla wszystkich przestępców drogowych i tych, którzy nie zapłacili mandatów, donosi Kommersant. Wyjątkiem byliby kierowcy, którzy zostali ukarani za jazdę pod wpływem alkoholu lub którzy odmówili poddania się badaniu lekarskiemu. Odpowiedni dokument został już przesłany do Dumy Państwowej w celu rozpatrzenia.

"Zakończyć postępowanie w sprawach o wykroczenia administracyjne popełnione przed wejściem w życie niniejszego dekretu, a także wykonanie decyzji o nałożeniu kary administracyjnej na osoby, które popełniły wykroczenia administracyjne na podstawie rozdziału 12 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej. Postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania do osób, które popełniły przestępstwa administracyjne zgodnie z artykułami 12.8 i 12.26 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej" - czytamy w dokumencie.

Zauważa się, że jeśli inicjatywa zostanie zatwierdzona, amnestia może dotknąć setki tysięcy kierowców w całym kraju. Według członka HRC Andrieja Babuszkina, możliwość zastosowania amnestii wobec osób ukaranych za wykroczenia administracyjne pojawiła się 10 lat temu. "HRC zapytała, dlaczego nie było to stosowane w praktyce i nie działało. Zwłaszcza, że HRC otrzymała tak wiele skarg dotyczących niewłaściwego stosowania rozdziału 12 kodeksu. Wiele z tych spraw ma charakter korupcyjny i ostentacyjny" - wyjaśnił.

Z kolei policja drogowa nie poparła tej inicjatywy. Jako główny argument agencja przytacza brak mechanizmu amnestii w sprawach administracyjnych. Według policji drogowej, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, postępowanie rozpoczyna się w momencie, gdy inspektor sporządza protokół, a kończy - gdy sprawca zostaje ukarany. "Oznacza to, że kierowca, który nie zapłacił grzywny lub ma zaległości, zostanie amnestionowany, podczas gdy sumienny płatnik nie będzie" - powiedział resort.

Ponadto, jeśli dokument zostanie przyjęty, agencja będzie zobowiązana do zwrotu praw jazdy kierowcom, którym wcześniej odebrano prawo jazdy. Wraz z zakończeniem postępowania zostaną zniesione wszelkie środki bezpieczeństwa. Policja drogowa podkreśliła, że doprowadzi to do tego, że samochody, ewakuowane na parkingi, będą nieodpłatnie zwracane właścicielom.

Zdjęcie: fotoshanson.ru

Komentarze

Dodaj komentarz