AXA ubezpieczenia

AXA to francuska firma ubezpieczeniowa, funkcjonująca w takich sektorach jak m.in.: ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe czy komunikacyjne. Centrala spółki ma siedzibę w Paryżu, w dzielnicy La Défense.

Historia firmy AXA

Praojcem koncernu Axa była firma Ancienne Mutuel, działająca w latach 70-tych. W roku 1996 firma ta połączyła się z paryskim ubezpieczycielem o nazwie Union des assurances de Paris, natomiast w momencie podbijania rynków zagranicznych podjęto decyzję o zmianie nazwy na łatwiejszą do wymówienia i zapamiętania – tym samym powstała firma AXA.

AXA na świecie

Warto wspomnieć, że firma działając w różnych krajach pojawia się pod różnymi nazwami bądź też zakłada spółki-córki. Dla przykładu w USA AXA Financial łączy działalność podmiotów takich jak: AXA Advisors, AXA Network, AXA Equitable Life Insurance, Mutual of New York, Alliance Bernstein. Natomiast w obszarze Azji i Pacyfiku funkcjonuje AXA Asia Pacific Holdings Ltd (AXA APH), której akcje można nabyć na australijskiej giełdzie.

AXA w Polsce

Początki AXA w Polsce przypadają na rok 2006, kiedy to firma wprowadziła ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób fizycznych, dostępną w tzw. modelu direct (czyli przez telefon i Internet). Firma działała wówczas w ramach oddziału o nazwie Avanssur SA i posługiwała się marką AXA Direct. W roku 2007 spółki Winterthur w Polsce zmieniły nazwy na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, AXA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Pierwsza próba podbicia polskiego rynku zakończyła się fiaskiem, a związana była z uczestnictwem w przetargu na pakiet kontrolny PZU, który został wykupiony przez konsorcjum Eureko. 1 stycznia 2008 roku rozpoczęła funkcjonowanie w Polsce spółka dystrybucyjna – AXA Polska S.A.

Ubezpieczenia AXA

Firma AXA oferuje swoim Klientom bogatą ofertę ubezpieczeń, dotyczącą czterech podstawowych sektorów, czyli: ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia podróżne i ubezpieczenia mieszkaniowe.

  • ubezpieczenia komunikacyjne – klienci mają do wyboru spośród ubezpieczeń OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (dobrowolne ubezpieczenie Autocasco).
  • ubezpieczenia na życie i zdrowie – w sytuacji niespodziewanych zdarzeń losowych mogą okazać się kluczowym wsparciem finansowym, ponadto mogą gwarantować zabezpieczenie najbliższych czy zapewnić dostęp do prywatnej opieki medycznej.
  • ubezpieczenia turystyczne gwarantują między innymi: pomoc i zwrot kosztów leczenia w sytuacji wypadku bądź choroby w podróży czy np. zwrot kosztów biletu, gdy zrezygnujemy z podróży.
  • ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu to szeroki wachlarz ubezpieczenia i oferta dopasowana do potrzeb Klienta.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zobacz również

TUZ ubezpieczenia
Proama ubezpieczenia