Ubezpieczenie OC – najważniejsze informacje

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest OC. Musi je kupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Jest regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie OC i jego zakres

Za cechę szczególną komunikacyjnego ubezpieczenia OC należy uznać to, że jest regulowane ustawą, a każdy zakład ubezpieczeń musi zapewnić dokładnie ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) nie może odmówić zainteresowanemu takiego ubezpieczenia, ale oczywiście jeśli zaproponuje wysoką cenę, skutecznie zniechęci posiadacza pojazdu do skorzystania z oferty. W jakim celu TU miałoby to robić? Np. jeśli z historii ubezpieczenia wynika, że dany posiadacz pojazdu był wielokrotnie sprawcą szkód, to z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń jest on klientem podwyższonego ryzyka. Skoro zakres ubezpieczenia jest zawsze taki sam, to czy ofertę należy wybierać wyłącznie na podstawie ceny? Oczywiście wysokość składki, jaką wyliczy dla nas kalkulator OC, jest również ważna, ale nie kluczowa. Dla danego klienta może liczyć się np. możliwość rozłożenia płatności na raty.

Jaką ochronę właściwie zapewnia komunikacyjne OC? Otóż obejmuje ono szkody, które zostaną wyrządzone w ruchu drogowym ubezpieczonym pojazdem. Ważna informacja jest taka, że dotyczy ono danego pojazdu, a nie jego posiadacza. Zatem nawet jeśli autem będzie kierować ktoś inny, to i tak zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. Istotne jest również to, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wyłącznie wypadków, ale również szkody, do których doszło podczas wsiadania do samochodu i wysiadania z niego, załadunku i rozładunku, garażowania, zatrzymania i postoju. Zatem jeśli posiadacz pojazdu zaparkuje obok innego auta i uszkodzi je drzwiami podczas wysiadania, to takie zdarzenie również podlega ubezpieczeniu OC.

W przypadku komunikacyjnego OC sumy gwarancyjne określone są w ustawie. Aktualne obowiązują od 31 grudnia 2018 roku i wynoszą:

  • 1,05 mln euro w dla szkód majątkowych,
  • 5,21 mln euro dla szkód osobowych.

Kwoty dotyczą jednego zdarzenia, a nie jednego poszkodowanego. Oznacza to, że jeśli np. osób, które poniosły szkodę, będzie 10, to i tak górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń nie przekroczy powyższych limitów.

OC i czas ochrony

Umowę ubezpieczenia OC standardowo zawiera się na 12 miesięcy. Posiadacz pojazdu musi zadbać o to, aby nie doprowadzić do przerwy w ochronie. Jeśli do tego dopuści, to wówczas musi się liczyć z wysokimi karami finansowymi, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wystarczy jeden dzień przerwy w OC, żeby nieubezpieczony posiadacz samochodu osobowego musiał zapłacić karę w wysokości 900 zł – tak jest w 2019 roku. Wysokość sankcji zmienia się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli ubezpieczony zawarł umowę OC na 12 miesięcy, to przedłuży się automatycznie, chyba że pisemnie wypowie ją najpóźniej na dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. TU ma obowiązek powiadomienia klienta o tym, kiedy kończy się umowa. W pewnych przypadkach zasada automatycznego przedłużenia nie działa. Mowa tutaj o krótkoterminowym ubezpieczeniu OC, nieopłaceniu pełnej składki lub o polisach otrzymanych od poprzedniego właściciela pojazdu. Z krótkoterminowym OC możemy mieć do czynienia w przypadku samochodów kupowanych np. w komisach. Jeśli chodzi o nieopłacenie pełnej składki na OC, to ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje do zakończenia umowy – mimo nieuregulowania płatności. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadacz pojazdu i tak nie uniknie konieczności zapłaty całej kwoty.

Komentarze

Dodaj komentarz