Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy złożyć wypowiedzenie lub zakończyć umowę dotychczasowego ubezpieczenia OC. Jakie są zasady rezygnacji z ubezpieczenia OC? Kiedy mamy do tego prawo?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC – co musi zawierać?

Rezygnacja z ubezpieczenia OC zawsze musi mieć formę pisemną, koniecznie z własnoręcznym podpisem.

Wypowiedzenie ubezpieczenie OC musi zawierać:

 • dane osobowe osoby składającej (imię, nazwisko, adres, PESEL)
 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego
 • numer wypowiadanej polisy OC
 • dane pojazdu, którego dotyczy polisa
 • powód wypowiedzenia (+ stosowny numer artykułu z ustawy)
 • okres ubezpieczenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC - pobierz wzór

Wypowiedzenie (rezygnacja) z ubezpieczenia OC – kiedy?

 • Chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i tam wykupić nowe OC – należy złożyć wypowiedzenie dotychczasowej polisy OC (ważne, aby zrobić to przed jej zakończeniem!) i wykupić nową polisę u nowego ubezpieczyciela, najpóźniej w dniu zakończenia dotychczasowej.

UWAGA! Jeżeli nie złożymy wypowiedzenie poprzedniej polisy, zostanie przedłużona automatycznie, co wiąże się z koniecznością zapłacenia dodatkowej składki za OC.

 • Kupiliśmy nowe ubezpieczenie OC (w innym towarzystwie ubezpieczeniowym), ale zapomnieliśmy wypowiedzieć poprzednie – poprzednia polisa zostanie przedłużona automatycznie, więc jak w poprzednim przykładzie należy jak najszybciej złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC. W tej sytuacji poniesiemy koszty tej części składki, która należy się ubezpieczycielowi za okres od wznowienia polisy OC do złożenia wypowiedzenia. Wyliczenie składki powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela za każdy dzień obowiązywania polisy.
 • Kupiliśmy używany samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, ale chcemy zmienić ubezpieczyciela – należy złożyć wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela auta. Umowę OC możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie, można także złożyć wypowiedzenie z uwzględnieniem daty zakończenia działania polisy.

W tej sytuacji zwrot niewykorzystanej składki dostanie poprzedni właściciel samochodu. Nowe ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniej polisy.

 • Kupiliśmy polisę OC przez Internet lub przez infolinię i chcemy zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia – należy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Mamy na to 30 dni od daty zawarcia polisy na odległość. Część składki należną za okres od zawarcia umowy do dnia odstąpienia należy uregulować u dotychczasowego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że prawo do odstąpienia nie przysługuje nam, jeżeli chodzi o ubezpieczenia turystyczne i podobne, zawierane na okres krótszy niż 30 dni. Dodatkowo, jeżeli w ciągu 30 dni dojdzie do szkody z ubezpieczenia OC – odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 • Skradziono nam samochód – należy zgłosić kradzież na Policję i wyrejestrować pojazd w urzędzie komunikacji. Konieczne jest również przedłożenie zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży. Potem składamy do ubezpieczyciela oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (otrzymane w urzędzie komunikacji). W tej sytuacji zwrot składki OC powinien zostać naliczony z dniem wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień).
 • Nasz samochód został całkowicie zniszczony w wypadku (lub z innego powodu) – jak poprzednio, należy wyrejestrować pojazd w urzędzie komunikacji, konieczne będzie zaświadczenie z punktu złomowania/demontażu. Analogicznie jak w poprzednim przypadku – potem składamy do ubezpieczyciela oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (otrzymane w urzędzie komunikacji). W tej sytuacji zwrot składki OC powinien zostać naliczony z dniem wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień).

Jak złożyć wypowiedzenie polisy OC?

Wypowiedzenie polisy należy dostarczyć do ubezpieczyciela na jeden z poniższych sposobów:

 • listem poleconym na adres towarzystwa ubezpieczeniowego
 • złożyć u dowolnego agenta, sprzedającego polisy naszego towarzystwa ubezpieczeń – należy przygotować wypowiedzenie w 2 egzemplarzach, aby na naszej kopii agent potwierdził otrzymanie.
 • przekazać w filii naszego towarzystwa ubezpieczeń – również przygotujmy 2 egzemplarze wypowiedzenia, aby pracownik potwierdził przyjęcie rezygnacji.
 • wysłać wiadomość na adres e-mail wyznaczony przez towarzystwo ubezpieczeń – w załączeniu należy koniecznie przesłać skan podpisanego przez nas wypowiedzenia!

Kiedy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC?

Podstawowy termin rezygnacji z polisy to 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Liczy się data nadania listu poleconego, wysłania wiadomości e-mail lub data złożenia wypowiedzenia osobiście. Jeżeli 1 dzień przed końcem okresu polisy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto), wówczas czas na złożenie wypowiedzenia OC ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego (zgodnie z Art. 115 Kodeksu Cywilnego).

Komentarze

Dodaj komentarz