Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Coraz częściej słyszy się o przypadkach, kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania. Warto zatem wiedzieć, kiedy i jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – od czego zacząć?

W uwiarygodnieniu błędu popełnionego przez ubezpieczyciela z pewnością przydatne okażą się opinie lub kosztorysy, najlepiej sporządzone przez niezależnego rzeczoznawcę lub warsztat samochodowy. Oczywiście, przyjdzie nam za to zapłacić, ale w sytuacji, gdy udowodnimy swoją rację, możemy liczyć na zwrot kosztów. Spotykaną praktyką jest niestety zaniżanie kosztorysów przez ubezpieczalnie. Nie każdy zwróci na to uwagę… Tym bardziej wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela może okazać się jedynym słusznym wyjściem z perspektywy poszkodowanego.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór do pobrania

Pobierz wzór (format PDF) odwołania od decyzji ubezpieczyciela:

 

Ile mamy czasu na napisanie odwołania?

W większości przypadków mamy aż 3 lata na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – liczone od momentu otrzymania pisemnego stanowiska w zgłaszanej przez nas sprawie. Równocześnie te 3 lata to termin przedawnienia roszczeń, co oznacza, że po jego upływie nie możemy już wnioskować naprawienia poniesionych szkód.

Do wyjątków zaliczane są sprawy roszczeń z umowy OC, które zasadniczo przedawnieniu ulegają po 3 latach, chyba że szkoda powstała w efekcie przestępstwa – wówczas okres przedawnienia wynosi aż 20 lat.

Nie warto jednak zwlekać – czas gra wyłącznie na naszą niekorzyść, gdyż nie tylko utrudnia przeanalizowanie sprawy, ale również wydłuża czas oczekiwania na odszkodowanie.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres,
  • oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń, do którego adresujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • miejsce i datę sporządzenia odwołania,
  • numer polisy i numer szkody,
  • określenie żądanej kwoty,
  • numer konta bankowego,
  • uzasadnienie – dokładny opis decyzji, od której się odwołujemy, a także powody, dla których ją kwestionujemy, np. rzeczywisty wyższy koszt naprawy bądź części zamiennych
  • podpis osoby sporządzającej odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Pamiętajmy, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zawsze powinno mieć formę pisemną. Najlepiej wysłać je przesyłką poleconą, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kiedy dostanę odpowiedź ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na naszą reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź musi być w formie pisemnej. Wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej akceptowalna jest jedynie wtedy, gdy się na to wcześniej zgodzisz.

Jeżeli zatem w wyżej wspomnianym terminie nie otrzymamy odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela, oznacza to akceptację naszych roszczeń, co oznacza, że wymienione przez nas żądania muszą zostać zaspokojone.

Może być jednak również tak, że sprawa jest bardziej skomplikowana – wówczas ubezpieczyciel musi nas o tym powiadomić i uprzedzić, że na podjęcie decyzji potrzebuje 60 dni.

Co robić, jeżeli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie efektu?

Jeżeli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie spodziewanego przez nas efektu, możemy jeszcze złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Trzeba jednak mieć świadomość, że interwencja Rzecznika może okazać się nieskuteczna, gdyż wydana przez niego opinia nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela.

Może być również tak, że zakład ubezpieczeń zawrze z poszkodowanym ugodę i zobowiąże się do wypłaty należnego odszkodowania. Zawarcie takiej ugody zamyka postępowanie, dążące do naprawy poniesionej szkody. W przeciwnym wypadku pozostaje wytoczenie powództwa.

Komentarze

Dodaj komentarz