Profil Kandydata na Kierowcę

W świetle obowiązujących przepisów wyrobienie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę jest konieczne w przypadku starania się o każdą kategorię prawa jazdy (bez względu na posiadane już kategorie).

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę i czemu służy?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, wydawany przez starostwa. Znajdziemy w nim aktualne dane dotyczące osoby ubiegającej się o prawo jazdy oraz potwierdzenie jej dotychczasowych uprawnień – pozwala to na szybką i łatwą identyfikację.

Obowiązek posiadania profilu kandydata na kierowcę wszedł w życie w Polsce 19 stycznia 2013 roku. Każdy PKK posiada indywidualny i unikatowy numer. W sytuacji, gdy jedna osoba stara się o prawy jazdy na kilka kategorii, wówczas dla każdej z nich powstaje osobny PKK i osobny numer.

Profil Kandydata na Kierowcę powstał w celu usprawnienia przepływu informacji między kandydatem, starostwami, szkołami jazdy oraz WORD-ami. Dodatkowo, PKK zabezpiecza przed wydaniem prawa jazdy osobom, którym sądownie orzeczono zakaz wsiadania za kierownicę.

Kiedy Profil Kandydata na Kierowcę jest konieczny?

Bez PKK nie zostaniemy dopuszczeni do kursu ani do egzaminu na prawo jazdy, ale profil ten jest niezbędny również wtedy, gdy:

 • chcemy rozszerzyć dotychczas posiadane uprawnienia,
 • wymieniamy dokumenty,
 • staramy się o przywrócenie cofniętych i utraconych uprawnień,
 • staramy się o zwrot dokumentów zatrzymanych przez sąd.

zagraniczne prawo jazdy

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę?

Do założenia PKK wymagany jest komplet poniższych dokumentów:

 • wniosek o prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą,
 • orzeczenie psychologa (wydawane w takim samym celu, co orzeczenie lekarskie; dotyczy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E; w przypadku prawa jazdy kategorii C, C+E, D1 i D należy wykonać także badanie psychotechniczne),
 • aktualny dowód tożsamości,
 • aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm,
 • ksero prawa jazdy (jeżeli takie już posiadamy, w przypadku dokumentu wydanego za granicą potrzebne jest też jego tłumaczenie),
 • pisemna zgody opiekunów (dotyczy niepełnoletnich),
 • dokument potwierdzający pobyt na terenie Polski (dotyczy obcokrajowców).

Ww. dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Gminy, odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania (osobiście lub przez osobę upoważnioną – jeżeli jest to osoba blisko spokrewniona, nie ma dodatkowych opłat, natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik jest niespokrewniony, opłata wynosi 17 zł.). Jak na razie, nie ma możliwości złożenia wniosku o założenie PKK online. Samo założenie Profilu Kandydata na Kierowcę jest bezpłatne.

Ile trzeba czekać na numer PKK?

Standardowo, już 2 dni po złożeniu wniosku powinniśmy otrzymać indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę. W sytuacji odmowy nadania numeru można się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mamy na to 14 dni.

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę umożliwia rozpoczęcie szkolenia na prawo jazdy – dopiero wtedy możemy zapisać się na kurs. Warto więc starania o prawo jazdy zacząć właśnie od wyrobienia PKK, a dopiero potem wybierać konkretną szkołę.

Komentarze

Dodaj komentarz