Bla bla car a wypadek – co z ubezpieczeniem?

Platforma Bla bla car zyskuje coraz szersze grono użytkowników, zainteresowanych tańszymi przejazdami. Co jednak w sytuacji, gdy pasażerowie Bla bla car biorą udział w wypadku?

Co to jest Bla bla car?

Zacznijmy od początku – czym jest bla bla car? Można pokusić się o stwierdzenie, że to współczesna, interaktywna wersja tradycyjnego autostopu. Jest to platforma, łącząca kierowców, mających wolne miejsca w samochodzie z pasażerami, którzy szukają taniego transportu.

Opłata za korzystanie z Bla bla car ma na celu głównie pokryć koszty podróży, a maksymalny jej poziom określany jest za pomocą specjalnej platformy. Taka forma podróżowania jest świetnym rozwiązaniem, którzy chcą tanio podróżować, ale niekoniecznie za pomocą tradycyjnego stopa. Kierowcy pozwala ograniczyć wydatki związane z podróżą, a podróżującym zapewnia szybkie i po niewygórowanych kosztach przemieszczenie się z punktu A do punktu B.

Bla bla car a wypadek

Wielu zainteresowanych zastanawia się nad konsekwencjami w razie wypadku, którego sprawcą był kierowca bla bla car. Czy pasażerowie mogą starać się o odszkodowanie? Jaką odpowiedzialność ponosi kierowca? Już wyjaśniamy.

Wypłata odszkodowania spada na ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę OC właściciel pojazdu, natomiast koszty, wynikające z odpowiedzialności kierowcy jako sprawcy wypadku pokrywa jego towarzystwo ubezpieczeniowe.

Bla bla car a zakres ubezpieczenia OC

Do wypłaty odszkodowania dojdzie w sytuacji, gdy pasażer dozna uszczerbku na zdrowiu, nastąpi zgon bądź wskutek wypadku zostanie zniszczone jego mienie. Maksymalną granicę odpowiedzialności reguluje ustawa. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli podczas kursu z bla bla car miał miejsce wypadek, w wyniku którego pasażer trafił do szpitala, a jego bagaż uległ zniszczeniu, wówczas ma on prawo żądać odszkodowania z OC kierowcy.

pasażer bla bla car-u

Bla bla car a odpowiedzialność kierowcy

Ogólna zasada obowiązująca jest taka, że ubezpieczyciel wyrównuje koszty odszkodowania, ale zawsze jest jakieś „ale”… Niekiedy to ubezpieczyciel może rościć sobie prawo do odszkodowania od kierowcy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kierowca:

  • umyślnie spowodował wypadek;
  • prowadził pojazd pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem bądź posiadane uprawnienia były nieważne;
  • zbiegł z miejsca wypadku;
  • w momencie kolizji nie posiadał ważnej polisy OC.

NNW kierowcy i pasażerów a wypadek

Chcąc uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami wypadku z udziałem bla bla car, warto zadbać o dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zakres działania polisy warunkują indywidualne ustalenia z towarzystwem ubezpieczeniowym i oczywiście wysokość opłacanej składki. W każdej sytuacji ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianego wypadku pasażer bądź kierowca dozna uszczerbku na zdrowiu bądź poniesie śmierć. Polisa obejmuje również zwrot kosztów leczenia.

Komentarze

Dodaj komentarz