Luxmed ubezpieczenia

​Jakie ubezpieczenia oferuje grupa Luxmed? Jaka oferta jest skierowana do klientów indywidualnych, a jaka do korporacyjnych?

Luxmed ubezpieczenia

Grupa LUX MED oferuje szeroki pakiet ubezpieczeń zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Do klientów indywidualnych skierowana jest oferta Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia, natomiast klientom korporacyjnym dedykowany jest szerszy zakres, w skład którego wchodzą: Ubezpieczenie Ambulatoryjne, Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego, Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania, Ubezpieczenie NNW, Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus oraz Leczenie Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP.

Luxmed ubezpieczenie dla klientów indywidualnych

Ubezpieczenie Magnolia zapewnia kompleksową opiekę medyczną, a świadczenia mogą być realizowane w prawie 90 placówkach własnych grupy oraz w sieci ponad 700 placówek współpracujących. Ubezpieczenie obejmuje całość świadczeń medycznych, natomiast płatności można dostosować do swoich potrzeb – do wyboru mamy raty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Zakres świadczeń zawsze jest dobrany do indywidualnych potrzeb, a do wyboru klienci mają między innymi:

 • nieograniczony limitem dostęp (bez wymaganego skierowania) do lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz 18 specjalności dla dorosłych;
 • nieograniczony limitem dostęp dla dodatkowych 16 specjalności dla osób dorosłych (wymagane skierowanie);
 • nieograniczony limitem całościowy panel badań diagnostycznych (w skład którego wchodzą również: diagnostyka obrazowa RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny z uwzględnieniem standardowych środków kontrastowych);
 • konsultacje alergologiczne wraz ze skórnymi testami alergicznymi;
 • prowadzenie ciąży;
 • kompleksowe zabiegi laboratoryjne;
 • całodobowy dostęp do Telefonicznej Informacji Medycznej i szybki dostęp do lekarzy dyżurnych w nagłych sytuacjach;
 • całodobowy dostęp do usługi Doradca Hospitalizacji, specjalistycznej infolinii profesjonalistów i doradców medycznych, którzy służą pomocą w razie konieczności organizacji hospitalizacji.

ubezpieczenie indywidualne luxmed

Luxmed ubezpieczenie dla klientów korporacyjnych

Ubezpieczenie Ambulatoryjne Luxmed

To oferta ubezpieczenia dedykowana firmom, zatrudniającym minimum 10 pracowników. Ubezpieczający, czyli pracodawca zawiera umowę na rzecz pracowników. Istnieje również możliwość objęcia opieką zdrowotną członków rodziny ubezpieczonego. Główny ubezpieczony to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, natomiast nie przekroczyła 70 roku życia.

Pakiet zdrowotny tego ubezpieczenia obejmuje takie usługi jak: konsultacje specjalistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, konsylium medyczne, zabiegi ambulatoryjne, szczepienia przeciwko grypie, prowadzenie ciąży, szczepienia profilaktyczne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, fizjoterapię, wyjazdową opiekę zdrowotną, testy alergiczne, opiekę stomatologiczną, transport medyczny, tzw. drugą opinię medyczną, programy profilaktyczne oraz hospitalizację krótkoterminową.

Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego Luxmed

Ten pakiet stanowi ofertę dodatkową do Ubezpieczenia Ambulatoryjnego LUX MED Ubezpieczenia i skierowany jest do firm, które zatrudniają minimum 10 pracowników. Podobnie jak w omawianym wcześniej przykładzie Ubezpieczenia Ambulatoryjnego główny ubezpieczony to osoba fizyczna, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat, ale nie przekroczyła 70. Analogicznie, istnieje możliwość rozszerzenia pakietu na członków rodziny ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów planowych operacji i świadczeń okołooperacyjnych, wynikających z nieszczęśliwego wypadku lub choroby (zarówno dla dorosłych jak i dzieci). Pakiet obejmuje prawie 500 procedur w ramach chirurgii krótkoterminowej oraz pobytów długoterminowych, diagnostykę konieczną do przeprowadzenia operacji planowych, transport medyczny do szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania.

Klienci, którzy zdecydują się na Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego Luxmed mają do wyboru pięć wariantów: dwa z zakresu chirurgii krótkoterminowej, dwa z zakresu hospitalizacji planowej oraz hospitalizację planową w ramach ortopedii NNW.

pobyt w szpitalu a ubezpieczenie

Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania Luxmed

Nikt nie zakłada czarnego scenariusza, ale jak w powiedzeniu: przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania grupy Luxmed można zawrzeć jako dodatkową umowę do Ubezpieczenia Ambulatoryjnego Luxmed. Z oferty mogą skorzystać firmy, zatrudniające minimum 10 pracowników. Podobnie, jak we wcześniej omawianych pakietach, głównym ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat, natomiast nie przekroczyła 64. Pakiet może objąć działaniem również członków rodziny ubezpieczonego (współmałżonek lub partner, który nie przekroczył 70 lat oraz dzieci w wieku poniżej 26 lat).

Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania Luxmed daje szanse wyboru dwóch opcji obejmujących 8 lub 17 chorób i stanów chorobowych. Są to choroby stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia bądź mające znaczący wpływ na stan zdrowia i jakość życia.

Ubezpieczenie NNW Luxmed

Niekiedy wystarczy moment, aby wywrócić życie do gry nogami – i to niestety w tym najgorszym znaczeniu. Na wypadek takich sytuacji Luxmed proponuje Ubezpieczenie NNW. Oferta ta stanowi dodatkową umowę do Ubezpieczenia Ambulatoryjnego Luxmed Ubezpieczenia i jest skierowana do firm zatrudniających minimum 10 pracowników. Ubezpieczycielem jest pracodawca, natomiast główny ubezpieczony to osoba fizyczna (pracownik ubezpieczającego), która w dniu zawarcia ubezpieczenia ukończyła 18 lat, natomiast nie przekroczyła 70. Opieką można objąć również członków rodziny ubezpieczonego, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (współmałżonek bądź partner, który nie ukończył 70 lat oraz dzieci w wieku poniżej 26 lat).

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w okresie, na jaki została zawarta ochrona ubezpieczeniowa.

leczenie za granicą a ubezpieczenie

Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus

Ubezpieczenie to umożliwia kupno leków po atrakcyjnych kosztach, dotyczy leków na tzw. codzienne przypadłości (wariant LUX MED Panaceus Prima), ale również w przypadku chorób przewlekłych (wariant LUX MED Panaceus Optima). Dostępny jest także wariant najbardziej zaawansowany (LUX MED Panaceus Maxima), gdzie ubezpieczenie dotyczy leków stosowanych w leczeniu ciężkich schorzeń.

Świadczenia w ramach tego ubezpieczenia mogą być realizowane na dwa sposoby: w ponad 5500 aptekach, z wykorzystaniem Indywidualnej Karty Ubezpieczonego bądź w dowolnej aptece w Polsce z gwarantowanym zwrotem kosztów wykupionych leków.

Leczenie Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP

Ubezpieczenie to zapewnia możliwość diagnozy poważnych zachorowań i korzystania ze specjalistycznych terapii w renomowanych placówkach zagranicznych. Pakiet obejmuje głównego ubezpieczonego, ale może być także rozszerzony na członków ich rodzin.

Ubezpieczenie ‘Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą BEST HELP’ jest produktem, który powstał w efekcie ponad dziesięcioletniej współpracy Luxmed z organizacją Best Doctors. Organizacja z siedzibą w Bostonie charakteryzuje się międzynarodowym zasięgiem, współpracuje z 53 000 lekarzy – są to eksperci w ponad 450 specjalnościach medycznych, mogący poszczycić się najwyższym zaufaniem i opinią w środowisku medyków. Best Doctors działa nieprzerwanie od 25 lat i zapewnia opiekę 30 mln klientów w 100 krajach na całym świecie.

Komentarze

 1. Ania
  Odpowiedz

  Czy ktoś ma doświadczenia z umawianiem się na wizytę? ile czeka się w kolejce na wizytę u specjalisty? np. okulisty. Będę wdzięczna za odpowiedź, wcześniej korzystałam z ubezpieczenia zdrowotnego w PZU i nie było najlepiej ale zależy w którym mieście i do jakiego lekarza.

Dodaj komentarz