Jak działa ochrona zniżek?

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych z roku na rok rosną, odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu płac zapewne… Co zrobić, aby nie stracić zniżek?

Taki stan rzeczy sprawia, że kierowcy szukają wszelkich sposobów na ochronę wypracowanych zniżek, dzięki czemu mogą się ustrzec przed wzrostem składki w razie szkody w ramach ubezpieczenia OC lub AC. Jakie są na to sposoby?

Odpłatna ochrona zniżek

Rynek oferuje produkt, dzięki któremu ubezpieczający nie traci wypracowanych do tej pory zniżek, nawet w sytuacji, gdy był sprawcą szkody osób trzecich podczas prowadzenia pojazdu. Ochrona zniżek to usługa wybranych ubezpieczycieli, dająca gwarancję utrzymania zniżek na dotychczasowym poziomie. Należy jednak brać pod uwagę, że oferta zachowania zniżki niekiedy dotyczy tylko pierwszej szkody – kolejne, wyrządzone w danym okresie ubezpieczeniowym mogą już skutkować utratą zniżki.

Ochrona zniżek OC

Bazując na tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela samochodu, ubezpieczyciele oferują przede wszystkim ubezpieczenie utraty zniżek w przypadku OC. Sedno tego ubezpieczenia tkwi w tym, że ubezpieczający po wyrządzeniu szkody ma możliwość zachowania zniżki na obecnym poziomie, natomiast obowiązek likwidacji szkody spada na ubezpieczyciela. Do fanów liczb zapewne bardziej przemawia fakt, że przy kolejnej polisie można dzięki temu oszczędzić w granicach 10 do 20% (tyle właśnie wyniesie opłata za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne po spowodowaniu szkody).

ubezpieczenie od ochrony zniżek

Ochrona zniżek AC

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, oprócz najpopularniejszej opcji (dotyczącej ochrony zniżek OC) oferuje również ochronę zniżek AC. Zasada działania tej ochrony jest analogiczna jak w przypadku opisanym wyżej –  dowolna szkoda nie skutkuje podniesieniem składki AC w kolejnym okresie ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel traktują tego typu szkodę za niezaistniałą, mimo że to on poniósł wydatki związane z naprawą ubezpieczonego samochodu.

Ochrona zniżek – ile to kosztuje?

Koszty ubezpieczenia od ochrony zniżek są zawsze kalkulowane w sposób indywidualny dla każdego kierowcy. Podobnie jak w przypadku polisy OC, również i tu na ostateczną wysokość ceny składa się kilka elementów.

Ubezpieczenie od utraty zniżek – gdzie można je kupić?

Ubezpieczenie od utraty zniżek posiadają w swojej ofercie wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe, na chwil obecną do tej grupy zaliczają się: Allianz (ochrona zniżek OC), Ergo Hestia (ochrona zniżek na kompleksowy pakiet ubezpieczeń), Link4 (ochrona zniżek AC, ale tylko na pierwszą małą szkodę) i PZU (ochrona zniżek OC i AC).

ile kosztuje ochrona zniżek

Komu opłaca się ochrona zniżek?

To rozwiązanie doceni każdy, kto wypracował już jakąś zniżkę, ale jak pokazuje praktyka, szczególnie zainteresowanie tym produktem ubezpieczeniowym są kierowcy, którzy:

  • korzystają z wysokiej klasy zniżek bonus malus – do 50-60%;
  • są współwłaścicielem pojazdu z innym kierowcą, szczególnie młodym lub o małym doświadczeniu;
  • posiadają kilka pojazdów (jedno ubezpieczenie najczęściej dotyczy wszystkich).

Brzmi pięknie, prawda? Ale jest i haczyk… otóż niekiedy ubezpieczyciele nakładają dodatkowe obostrzenia dla ubezpieczających. Najczęściej spotykany wariant jest taki, że ochrona zniżek stanowi opcję dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, leasingobiorców oraz kredytobiorców.

Ochrona zniżek a zmiana ubezpieczyciela

Każdy korzystający z ubezpieczenia ochrony zniżek musi mieć świadomość, że każda wyrządzona przez niego szkoda figuruje w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W praktyce oznacza to wyższą polisę OC w sytuacji zmiany ubezpieczyciela, jeśli tylko uwzględnia on historię ubezpieczeniową z lat poprzednich.

Komentarze

Dodaj komentarz