Co to są firmy leasingowe i jak działają?

Leasing jest formą finansowania działalności danego przedsiębiorstwa i jako taki stanowi niezwykle popularny produkt. Obserwując rokroczną dynamikę można bez problemu stwierdzić, że leasing znajduje się w obszarze, który pozostaje w fazie silnego rozwoju.

Co to jest leasing?

Leasing to umowa zawierana między dwoma różnymi podmiotami. Jedną ze stron umowy jest finansujący, zwany również leasingodawcą. Leasingodawca daje drugiej ze stron, zwanemu korzystającym bądź leasingobiorcą prawo do możliwości korzystania z danej rzeczy na czas, który został określony w umowie. W zamian leasingodawca otrzymuje wcześniej ustalone opłaty ratalne, które zwane są też ratami leasingowymi.

Leasing czy kredyt?

Leasing stanowi wspaniałą alternatywę dla kredytu. Dlatego właśnie bardzo często dokonuje się ich porównań. To, co łączy leasing i kredyt to miejsce, w którym się je dostaje - dostać je można bowiem w bankach oraz w wyspecjalizowanych firmach leasingowych. Stąd właśnie przedsiębiorcy mogą bez problemu porównywać oferty, żeby móc zoptymalizować swój wybór. Zdarzają się przecież sytuacje, przez które kredyt zdaje się bardziej korzystnym wyjściem i na odwrót.

Przeczytaj również: Co się bardziej opłaca - leasing czy kredyt?

Leasing – jakie są jego rodzaje?

Leasing można podzielić na różnorakie formy. Do najpopularniejszych należą: leasing operacyjny oraz leasing kapitałowy (finansowy). Dane formy leasingu różni naprawdę wiele aspektów. Jeżeli chodzi o największe podobieństwo względem umowy kredytowej, to prym wiedzie tutaj leasing finansowy. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że leasing (inaczej niż kredyt) dotyczy jedynie środków trwałych, nie dotyczy zaś gotówki.

Leasing finansowy (kapitałowy)

Forma kapitałowa tego właśnie finansowania jest inna od tej operacyjnej. Różni się i pod względem podatkowym, jak i również pod względem księgowym. To, co zostało wzięte w leasing finansowy jest własnością leasingobiorcy, co sprawia, że ujmuje się go po stronie aktywów w przypadku tworzenia sprawozdania finansowego. Dlatego właśnie ten, kto korzysta z danej rzeczy może dokonywać odpisów i amortyzacji środka trwałego, a to zwiększa koszty. Mało tego, jeżeli występuje ta właśnie forma leasingu, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odsetki. I tylko one mogą obniżyć podstawę opodatkowania. Okres finansowego leasingu bywa zazwyczaj nieograniczony. Tak mówi teoria. Praktyka natomiast pokazuje, że umowa najczęściej zawarta zostaje na okres amortyzacji danego środka, czyli na ogół trwa ona od sześciu do sześćdziesięciu miesięcy. Jeżeli zaś chodzi o księgowy punkt widzenia, to liczy się też brak możliwości zaliczania czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodu. Gdy umowa się kończy, leasingobiorca ma prawo nabyć dany przedmiot na warunkach, które wcześniej zostały określone w umowie. Finansowy leasing ma głównie zastosowanie w przypadku przedmiotów, które są zwolnione z VAT bądź też mają VAT na poziomie od 0% do 7%

Leasing operacyjny

Jeżeli zaś chodzi o leasing operacyjny, to jest on na ogół zawierany na czas określony, lecz nie może być on krótszy niż okres 40% zwyczajowego okresu amortyzacji, któremu podlega dany środek trwały. Dlatego najczęściej mieści się on w ramach 24-60 miesięcy. Sporą korzyścią, która dostępna jest dla leasingobiorcy jest też możliwość włączenia czynszu inicjalnego, a także rat leasingowych jako takich do kosztów uzyskania przychodu i to w sposób bezpośredni. Dlatego właśnie przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po właśnie taki sposób finansowania. Jest też wada takiego rozwiązania - w przypadku leasingu operacyjnego nie można zaliczyć rzeczy, która znajduje się w leasingu do składników aktywów, bo leasingobiorca w tym przypadku nie jest właścicielem danej rzeczy. Może jednak ją zakupić po upływie czasu umowy za wartość, która została określona wcześniej i powiększona o stosowny VAT.

Dowiedz się więcej o Rodzajach Leasingu

rodzaje instytucji leasingowych w Polsce

Firmy leasingowe w Polsce

Rynek firm leasingowych w Polsce z roku na rok rozwija się coraz szybciej. Tempo wzrostu zdecydowanie potwierdza chociażby roczna sprzedaż (szacuje się ją na sumę blisko 60 mld zł). Intensywne tempo wzrostu rynku leasingowego w Polsce to przede wszystkim efekt polepszenia stanu finansowego przedsiębiorstw oraz wpływu aktywów unijnych. Szacuje się, że tempo przyrostu leasingowanych aktywów na 2017 rok będzie stanowić około 16,5 procenta.

Zwyczajowo leasing w Polsce może dotyczyć jedynie środków trwałych takich jak:

 - pojazdy,
 - maszyny,
 - urządzenia linii technologicznych,
 - sprzęt komputerowy,
 - naczepy,
 - przyczepy,
 - wózki widłowe

Na przestrzeni lat leasing na rynku polskim staje się bardzo popularną i coraz bardziej przystępną formą finansowania. W ostatnich latach obserwuje się znacznie zwiększone zainteresowanie tą właśnie opcją i stały rozwój firm z branży leasingowej.

Leasing – zalety

Dużą zaletą leasingu z całą pewnością jest fakt, że występuje wtedy mniejsza biurokracja niż ta, która jest związana z umowami kredytowymi zawieranymi z bankami. Procedura kredytowa zajmuje dużo więcej czasu niż akceptacja umowy leasingu. Przy leasingu środka trwałego nie ma też potrzeby płacenia ogromnych prowizji, jak ma to miejsce w przypadku kredytu. A w dodatku opłatę wstępną warto jest włączyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie danego przedmiotu, to najczęściej płaci je leasingodawca. Leasing to przecież przedmiot działalności prowadzącej przez finansującego, dlatego właśnie może on starać się o naprawdę bardzo preferencyjne warunki. Dużo lepsze niż te, które może wynegocjować podmiot, który bierze dany środek w leasing.

Komentarze

Dodaj komentarz