Umowa kupna-sprzedaży samochodu z omówieniem

Kupujesz używane auto? Sprzedajesz? Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży i przeczytaj, na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem.

Po co umowa kupna-sprzedaży?

W ramach umowy kupna-sprzedaży samochodu Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na Kupującego. Jednocześnie zobowiązuje się on wydać przedmiot umowy, a Kupujący zobowiązuje się uiścić za niego kwotę określoną w umowie. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (przedsiębiorstwa, spółki itp.).

pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu w formacie PDF

Jaka forma umowy kupna-sprzedaży?

Zapisy Kodeksu Cywilnego nie regulują, co prawda, formy umowy kupna-sprzedaży samochodu – można ją więc zawrzeć nawet w formie ustnej, ale w trosce o własne bezpieczeństwo warto zachować formę pisemną. W sytuacji, gdy sprzedaż nie ma potwierdzenie w postaci faktury, umowę kupna-sprzedaży należy okazać w wydziale komunikacji lub urzędzie skarbowym.

Warto pamiętać, że jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, a samochód kupuje dla celów prowadzenia swojej działalności, wówczas forma pisemna umowy jest konieczna – stanowi wtedy dowód zakupu oraz jest dowodem księgowym.

Jakie informacje muszą się znaleźć w umowie?

Im więcej informacji zawiera umowa, tym korzystniej zarówno dla Sprzedającego jak i Kupującego. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać takie informacje jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy, warto również podać dokładną godzinę

Data jest istotna, ponieważ od niej zależy termin rejestracji samochodu, ma również związek z jego ubezpieczeniem. Godzina zawarta w umowie transakcji może okazać się przydatna. Pamiętajmy, że od momentu podpisania umowy Sprzedający przestaje być właścicielem pojazdu, a doba ma 24 godziny – nie mamy pewności czy godzinę po zawarciu umowy kuna-sprzedaży pojazd będący jej przedmiotem nie posłuży do popełnienia przestępstwa. Strzeżonego Pan Bóg strzeże…

 • strony umowy

Należy wypisać dane identyfikacyjne Sprzedającego i Kupującego (imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości). Bez względu na to, czy jesteś Sprzedającym czy Kupującym sprawdź dokumenty drugiej strony i porównaj je z innym dokumentem (np. z prawem jazdy). Miej pewność, że osoba, z którą zawierasz transakcję jest osobą z dokumentu. Jeżeli właścicielem przedmiotu sprzedaży jest inna osoba, stosowne upoważnienie musi zostać dołączone do umowy kupna-sprzedaży.

 • opis przedmiotu umowy:

- marka i model

- rok produkcji

- numer silnika

- nr VIN (nadwozia)

- numer rejestracyjny

- aktualny przebieg (warto poprosić Sprzedającego o zadeklarowanie na umowie autentyczności przebiegu. Jeżeli Sprzedający jest pewien przebiegu, który podaje, nie powinien uchylać się od potwierdzenia tego).

- uwagi (np. widoczne gołym okiem uszkodzenia lub braki; wypadkowa historia pojazdu zadeklarowana przez Sprzedającego; sposób oględzin pojazdu – np. w warsztacie, na podwórku itp.; kolor pojazdu; numer karty pojazdu)

 • oświadczenie Sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia
 • cena sprzedaży samochodu podana w formie wartościowej oraz słownie
 • oświadczenie Sprzedającego o przeniesieniu własności pojazdu na rzecz Kupującego – za określoną kwotę, której otrzymanie Sprzedający potwierdza
 • oświadczenie Kupującego o pokwitowaniu odbioru pojazdu
 • oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy
 • podpisy obu stron

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – dokumenty obowiązkowe

W momencie przeniesienia własności pojazdu Sprzedający jest zobowiązany wydać Kupującemu:

 • klucze do pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu
 • dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie jego zapłaty

Jeżeli pojazd będący przedmiotem umowy kupna-sprzedaży został sprowadzony zza granicy, wówczas Sprzedający powinien przekazać Kupującemu również:

 • potwierdzenie uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej
 • potwierdzenie uiszczenia opłat celnych
 • potwierdzenie uiszczenia akcyzy

Sprzedający powinien mieć świadomość, że Kupujący ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli coś mu się nie spodoba w pojeździe – dotyczy to najczęściej kluczowych obszarów pojazdu, wpływających na bezpieczeństwo lub komfort jazdy. Można więc zadbać o zapis o ograniczeniu praw Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawany pojazd jest w kiepskim stanie technicznym.

Kupując lub sprzedając pojazd, warto przemyśleć treść umowy przed jej podpisaniem. Świadomość konsumentów rośnie i procesy cywilne nie są już precedensami.

Komentarze

Dodaj komentarz