Ubezpieczenie dziecka

Jak co roku we wrześniu, rodzice otrzymają od szkoły ofertę ubezpieczenia NNW dla dziecka. Czy warto się na nią zdecydować? Co daje takie ubezpieczenie? A może rozważyć inne opcje?

Wrzesień za pasem, a wraz z nim szkoła. Dla dzieci oznacza to koniec wakacji, a dla rodziców – lawinę wydatków – podręczniki, zeszyty, nowe ubrania, przybory szkolne, a także niekończące się składki. Jednym z wydatków, o którym usłyszymy na pierwszym wrześniowym zebraniu jest ubezpieczenie dla dzieci. Poniżej omawiamy najczęstsze pytania, pojawiające się w związku z tematem. Omówimy także opcje inne niż ubezpieczenie dziecka w szkole.

Co to jest ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni w razie nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka, dla którego została wykupiona polisa. NNW może nam zapewnić ochronę w razie:

 • urazów, będących efektem nieszczęśliwego wypadku, takich jak: złamania kończyn, urazy głowy i inne;
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • oparzeń, odmrożeń, urazów narządów wewnętrznych (te sytuacje często nie podlegają podstawowej wersji ochrony – warto sprawdzić!).
 • udaru mózgu, zawału serca (zazwyczaj to również opcje dodatkowe dla szerszego zakresu ochrony).

Na jakie świadczenia można liczyć z tytułu ubezpieczenia NNW?

Do najczęściej spotykanych świadczeń, wypłacanych z tytułu ubezpieczenia NNW dla dziecka zalicza się:

 • świadczenie za uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zasiłek dzienny za czasową niezdolność do nauki;
 • opłacenie kosztów wypożyczenia bądź zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i innych środków pomocniczych.

dziecko w szkole

Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Nie. Ubezpieczenie dziecka w szkole nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym – co oznacza, że rodzic nie musi decydować się na jego wykupienie. Co prawda, szkoła może zawrzeć w swoim statucie konieczność posiadania polisy NNW przez uczniów, ale dyrekcja w żaden sposób nie może żądać zawarcia umowy w ramach programu oferowanego w szkole. Rodzice mają pod tym względem pełną dowolność i to oni wybierają towarzystwo ubezpieczeniowe, na ofertę którego się zdecydują.

Suma ubezpieczenia dziecka – jak powinna być?

Najprościej mówiąc – jak najwyższa. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa kwota świadczenia, na jakie możemy liczyć w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie dla dziecka proponowane w szkole – czy warto?

Zazwyczaj oferty NNW, dostępne dla uczniów są bardzo atrakcyjne z finansowego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę ilość ubezpieczonych uczniów, szkoły/przedszkola mogą liczyć na niskie składki. Ale warto wiedzieć, że za tymi niskimi składkami kryją się również niskie sumy ubezpieczenia i dość wąski zakres gwarantowanej ochrony. Przed podjęciem decyzji zawsze należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) – tam znajdziemy informacje, za co tak naprawdę płacimy i na jakie świadczenia możemy liczyć w razie wypadku.

Może się wówczas okazać, że dużo bardziej atrakcyjny i gwarantujący większą ochronę okaże się zakup ubezpieczenia NNW we własnym zakresie, np. w pakiecie z inna polisą.

Najlepsze ubezpieczenie dla dziecka – na co zwrócić uwagę?

W morzu ofert towarzystw ubezpieczeniowych łatwo stracić czujność i orientację. Przygotowaliśmy więc ‘ściągę’, przydatną na etapie wyboru ubezpieczenia dla dziecka. O co pytać? Co warto sprawdzić, zanim zdecydujemy się na konkretną polisę?

 • Zakres ochrony – czy jest całodobowy czy obejmuje tylko zdarzenia, do których dojdzie na terenie szkoły.

 • Jaka jest suma ubezpieczenia? – suma ubezpieczenia warunkuje wysokość świadczeń wypłacanych w razie wypadku. Zazwyczaj wysokość odszkodowania liczona jest na podstawie prostego równania:

 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu = 1% sumy ubezpieczenia

 • Jakie świadczenia są oferowane w ramach polisy? – czy oferta uwzględnia również świadczenia powypadkowe typu Assistance (np. organizację pomocy medycznej lub transportu; umówienie wizyt lekarskich; domową opiekę; rehabilitację itp.).

 • Czy polisa uwzględnia tzw. kumulację wypłaty świadczeń? – pozwala to otrzymać odszkodowanie za wszystkie uszczerbki (łącznie), jakich dziecko doznało w efekcie wypadku. Jeżeli polisa nie zawiera takiej opcji, oznacza to, że odszkodowanie zostanie wypłacone wyłącznie za największe odniesione przez dziecko obrażenie.

 • W jakim czasie zostanie wypłacone odszkodowanie? – oferty ubezpieczycieli są zróżnicowane pod tym względem, a czas wypłaty odszkodowania może wynosić od mniej niż 14 dni od daty zgłoszenia wypadku, poprzez standardowy (przewidziany ustawą) termin 30 dni, aż do terminu ustalanego indywidualnie w przypadku spraw bardziej skomplikowanych. Warto również sprawdzić termin wypłaty odszkodowania w zależności od kanału, za pośrednictwem którego ubezpieczyciel przyjmuje zgłaszanie szkód (telefon, Internet, email, poczta tradycyjna).

Komentarze

Dodaj komentarz