Wymiana prawa jazdy

Zmiana nazwiska? Zmiana adresu? Utrata ważności? To najczęstsze powody, dla których trzeba wymienić prawo jazdy. Jak i kiedy trzeba to zrobić?

Wymiana prawa jazdy jest konieczna, gdy zmianie ulegają dane znajdujące się na dokumencie – najczęściej dotyczy to kobiet, które zmieniają nazwisko po ślubie lub w sytuacji zmiany adresu. Wówczas koszty związane z wymianą dokumentu ponosimy my. W przypadku tzw. wymuszonej zmiany danych, czyli np. gdy miasto decyduje o zmianie nazwy ulic, koszty wymiany prawa jazdy ponosi miasto.

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie są już wydawane bezterminowe prawa jazdy. Obecnie najdłuższy termin ważności dokumentu wynosi 15 lat, ale w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań natury medycznej (duża wada wzroku, cukrzyca) okres ten może być znacznie krótszy (nawet rok).

Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. są zobligowani do wymiany dokumentu pomiędzy 2028 a 2033 rokiem. Posiadacze prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane terminowo z uwagi na zdrowotne ograniczenia. Natomiast posiadacze prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E obligatoryjnie będą przechodzić badania lekarskie, gdyż ich dokumenty są ważne tylko 5 lat.

Wymiana prawa jazdy – kiedy obowiązkowa?

  • gdy traci ważność – warto zaplanować to zawczasu, aby nie zostać bez dokumentu i bez możliwości poruszania się pojazdem
  • w przypadku zmiany nazwiska – wówczas mamy 30 dni na wymianę dokumentu
  • w przypadku zmiany adresu zameldowania – również mamy 30 dni na wymianę dokumentu.

Pobierz wniosek o wymianę prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy – co jest potrzebne?

Aby wymienić prawo jazdy, konieczne są:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy
  • badanie lekarskie (opinia lekarza)
  • 1 zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (takie samo jak w przypadku dowodu osobistego),
  • dowód uiszczenia opłaty – opłat można dokonać w kasach urzędu miasta lub starostwa powiatu bądź przelewem na konto podając w tytule imię i nazwisko oraz nr Pesel.

Gdzie się wymienia prawo jazdy?

Komplet dokumentów składamy w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, w którym mieszkamy – w Referacie Praw Jazdy. Czas oczekiwania na nowy dokument to około 7-10 dni roboczych.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Opłata za prawo jazdy (wydanie, wtórnik, zmiana danych, wpis kwalifikacji) wynosi 100,50 zł. Należy jednak uwzględnić również koszt badania lekarskiego (200 zł) oraz opłatę za zdjęcia (w granicach 50 zł). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania nie jest konieczna opinia lekarza, a co za tym idzie – unikniemy sporej opłaty.

Wymiana prawa jazdy a karta kierowcy

Zagadnienie dotyczy wszystkich, którzy pracują jako zawodowi kierowcy. Karta kierowcy i prawo jazdy powinny mieć ten sam numer. Numer prawa jazdy zazwyczaj nie ulega zmianie, wyjątek stanowi sytuacja, gdy w międzyczasie zmieniły się nasze dane – przede wszystkim chodzi o adres zameldowania. Prawo jazdy zostanie wówczas wydane przez inny organ z nowym numerem. W takim wypadku należy jak najszybciej uaktualnić swoją kartę kierowcy.

Komentarze

Dodaj komentarz