Karta pojazdu

Czym jest karta pojazdu? Jakie informacje tam znajdziemy? Czy jest dokumentem obowiązkowym? Rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Co to jest karta pojazdu?

To urzędowy dokument, wystawiany na konkretny pojazd i zawierający wszystkie dane zarówno o pojeździe, jak i o jego wszystkich właścicielach. W karcie pojazdu znajdziemy wszelkie informacje o zmianach dotyczących pojazdu, jak np.: przystosowanie auta do zasilania LPG, zmiany dowodu rejestracyjnego, zmiany parametrów technicznych pojazdu, dorobienie wtórników tablic rejestracyjnych itp.

Karta pojazdu a prawo

Karta pojazdu obowiązuje od 1 lipca 1999 roku. Reguluje to ustawa Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którą każdy pojazd mechaniczny rejestrowany w Polsce po 30 czerwca 1999 roku winien posiadać kartę pojazdu. Karta pojazdu ma postać książeczki w formacie adekwatnym np. do paszportu, w kolorze burgundzkiego wina. Karta pojazdu posiada indywidualny numer a sam druk i papier są stosownie zabezpieczone.

Kiedy karta pojazdu jest potrzebna?

Karta pojazdu jest niezbędna w momencie sprzedaży pojazdu oraz przy wszelkich czynnościach administracyjnych związanych z pojazdem (np. do przerejestrowania). Nie zaleca się wożenia karty pojazdu bezpośrednio w samochodzie – lepiej przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, w domu. Podkreślamy, że karta pojazdu nie podlega kontroli drogowej (tak jak dowód rejestracyjny).

Jakie informacje znajdziemy w karcie pojazdu?

W karcie pojazdu znajdziemy poniższe informacje:

  • dane identyfikacyjne pojazdu i jego właścicieli
  • dane potwierdzające rejestrację pojazdu
  • parametry techniczne pojazdu

Jaka opłata za kartę pojazdu?

Do roku 2006 opłata za wydanie karty pojazdu w przypadku pierwszej rejestracji wynosiła 500 zł. Taką kwotę uznano jednak za niezgodną z Konstytucją RP, co zaowocowało nowym rozporządzeniem, na mocy którego opłata za wydanie karty pojazdu wynosi obecnie 75 zł.

Jeżeli zgubimy kartę pojazdu…

W sytuacji, gdy zgubimy kartę pojazdu należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji urzędu miasta, do organu rejestracyjnego o wydanie tzw. wtórnika. W tym celu musimy mieć dowód rejestracyjny pojazdu, a także musimy złożyć stosowane oświadczenie o utracie karty (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

Jeżeli zgubiliśmy kartę pojazdu jeszcze przed pierwszą rejestracją, wówczas urząd może wydać wtórnik karty po przedstawieniu przez właściciela pisemnej informacji od producenta lub importera.

Jeżeli karta pojazdu została zgubiona przed dokonaniem rejestracji pojazdu na nowego właściciela, wtórnik karty zostanie wydany w urzędzie odpowiadającym aktualnemu miejscu zamieszkania właściciela. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie wydanego przez urząd, który po raz ostatni zarejestrował pojazd, zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dokumencie.

W sytuacji, gdy karta pojazdu została zniszczona, przy składaniu wniosku o wydanie wtórnika, należy oddać również zniszczoną kartę. Wydanie wtórnika kosztuje 75 zł (75,50 zł z uwzględnieniem opłaty ewidencyjnej), czas oczekiwania to 14 dni roboczych.

Komentarze

Dodaj komentarz