Rodzaje leasingów

Nie wszyscy wiedzą, że istnieje całkiem sporo rodzajów leasingu. Przede wszystkim występuje on w dwóch podstawowych odmianach: klasycznej (z wykupem) oraz bez wykupu, często określanej także mianem po prostu wynajmu długoterminowego. Pośród każdej z tych dwóch odmian wyróżniamy jeszcze po kilka nieznacznie się od siebie różniących rodzajów leasingu. Całkowicie odrębną kategorię stanowić może leasing konsumencki. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Którą formę leasingu wybrać? Poniższe zestawienie powinno rozjaśnić nieco sytuację każdemu zainteresowanemu tematem.

Leasing bez wykupu — dostępne opcje

Leasing bez wykupu dotyczy w naszym kraju najczęściej nowych samochodów osobowych i występuje najczęściej pod pojęciem wynajmu długoterminowego. Jego rodzaje to:

  • Wyłączne finansowanie  sprowadza się wyłącznie do finansowania pojazdu
  • Leasing z serwisem — obejmuje serwis pojazdu i wybrane usługi dodatkowe
  • Full Service Leasing — obejmuje wiele usług dodatkowych
  • Auto na abonament — oferta skierowana jest zarówno do firm, jak i osób prywatnych
  • Leasing konsumencki — dotyczy osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej

Leasing bez wykupu (wynajem długoterminowy)

Wyprzedaż rocznika 2023 już trwa! Sprawdź gdzie znajdziesz największe rabaty

Wyprzedaż rocznika 2023

leasing bez wykupuLeasing bez wykupu częściej występuje w naszym kraju pod nazwą wynajmu długoterminowego i zazwyczaj dotyczy rynku nowych samochodów osobowych. Oferowany jest głównie przez tak zwane przedsiębiorstwa flotowe, jednak znajdziemy go także w ofercie niektórych firmy specjalizujących się w leasingu.

W swojej formie leasing bez wykupu przypomina leasing operacyjny - z tą różnicą, że po zakończeniu umowy jej przedmiot wraca do leasingodawcy. W sytuacji, gdy leasingobiorca byłby jednak zainteresowany zakupem przedmiotu, musiałby zapłacić za niego równowartość jego wartości rynkowej. Umowy wynajmu długoterminowego obejmują zazwyczaj czas od 24 do 48 miesięcy, a rata, którą podczas jej trwania spłaca leasingobiorca, obejmuje utratę wartości przedmiotu i marżę firmy finansującej. Jak można się domyślić, wysokość takiej raty jest znacznie niższa niż w przypadku leasingu z wykupem. Firmy oferujące wynajem długoterminowy zazwyczaj oferują też różnorakie pakiety usług dodatkowych, które można zawrzeć w opłacie ratalnej. Usługi te to na przykład obsługa serwisowa, ubezpieczenie, likwidacja szkód, samochód zastępczy czy wymiana opon.

Rodzaje leasingu bez wykupu (wynajmu długoterminowego)

Wynajem długoterminowy także możemy podzielić na kilka kategorii:

Wyłączne finansowanie

Usługa leasingowa sprowadzająca się do samego finansowania. Rzadko spotykana, zarówno w firmach leasingowych, jak i flotowych. Te pierwsze bowiem najchętniej oferują leasing z wykupem, natomiast te drugie preferują sprzedaż pakietów wraz z całą masą usług dodatkowych. Niekiedy ta forma występuje w ramach ofert specjalnych, na przykład tak zwanego leasingu balonowego, kiedy to leasingobiorców zachęca się do zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy z wykupem i zawarcie kolejnej umowy na leasing nowego samochodu. Można też osiągnąć ten rodzaj finansowania, wybierając umowę leasingową z wysokim wykupem (dzięki czemu uzyskamy niską miesięczną ratę), po czym zwrócić firmie finansującej przedmiot leasingu po zakończeniu umowy.

Leasing z serwisem

Okrojona wersja Full Service Leasingu. Leasingobiorca korzysta w firmie finansującej z obsługi serwisowej oraz przynajmniej jednej innej usługi dodatkowej. Ta forma oferuje nieco niższą ratę i możliwość rezygnacji ze zbędnych nam usług dodatkowych.

Full Service Leasing

Najpowszechniejsza forma wynajmu długoterminowego. Chętnie i często wybierana przez leasingobiorców ze względu na wygodę i prostotę. Ten rodzaj leasingu bez wykupu obejmuje bowiem niemal wszystkie podstawowe usługi dodatkowe, to znaczy koszty ubezpieczenia i przeglądów, wymiany opon, czy wielu innych opłat związanych z obsługą i eksploatacją samochodu. Rata miesięczna jest stała i nie zmienia się przez cały okres trwania umowy, zatem leasingobiorca nie musi ponosić praktycznie żadnych (za wyjątkiem paliwa) dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu.

Auto na abonament

leasing z wykupem​Auto na abonament to mieszanka wynajmu długoterminowego i leasingu operacyjnego. Korzystać z niej mogą zarówno osoby prywatne, jak i prowadzący działalność gospodarczą. Ten rodzaj leasingu polega na uiszczaniu miesięcznej opłaty (abonamentu) za korzystanie z pojazdu oraz (najczęściej) szereg usług dodatkowych, takich jak serwis i ubezpieczenie. Opłata miesięczna w tym przypadku nie obejmuje spłaty wartości samochodu. Zwyczajowo po zakończeniu umowy leasingobiorca także nie wykupuje pojazdu na własność (gdyby chciał, musiałby za niego zapłacić kwotę zbliżoną do wartości rynkowej). Umowy w ramach tej usługi najczęściej obejmują okres od kilku miesięcy, do 2-3 lat. Po ich zakończeniu można wziąć w abonament kolejne auto na tej samej zasadzie.

Leasing konsumencki

Skierowany do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, stąd nazywany leasingiem konsumenckim lub prywatnym. Jest to stosunkowo nowa i mało popularna na naszym rynku forma finansowania i dotyczy głównie nowych samochodów osobowych. Oferta tego rodzaju leasingu nie jest zbyt zróżnicowana. Występuje on zarówno jako leasing z wykupem jak i bez wykupu. Ta druga możliwość to nic innego jak usługa auta na abonament.

Leasing z wykupem — dostępne opcje

Wyróżniamy trzy formy klasycznego leasingu, czyli leasingu z wykupem:

  • leasing finansowy — formą opodatkowania przypomina kredyt, jest korzystny wtedy, kiedy przedmiot leasingu objęty jest obniżoną stawką VAT
  • leasing operacyjny — w koszty całości wliczony jest czynsz inicjalny i rata, jest to też najpopularniejsza odmiana leasingu
  • leasing zwrotny — polega na wzięciu w leasing przedmiotu, który uprzednio sprzedajemy leasingodawcy, zabieg ten ma na celu uwolnienie gotówki

Rodzaje leasingu z wykupem

Leasing z wykupem sprawia, że po zakończeniu umowy (czyli spłacie ostatniej raty lub skorzystaniu z opcji wykupu) leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego, który był jej przedmiotem. Jest to najpowszechniejsza i najczęściej stosowana odmiana leasingu. Leasing z wykupem może przyjąć formę leasingu operacyjnego lub finansowego. Podstawą podziału na leasing operacyjny lub finansowy jest to, która ze stron umowy zdobędzie uprawnienia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Jeżeli uprawnioną zostaje strona finansująca przedmiot leasingu, wówczas transakcja ma charakter leasingu operacyjnego. Jeżeli natomiast uprawnienia otrzyma korzystający z przedmiotu leasingu, mówimy o leasingu finansowym. Nieco odmiennym rodzajem leasingu z wykupem jest leasing zwrotny.

Leasing finansowy

W kwestii rozliczeń z fiskusem tej formie leasingu bliżej do kredytu. Leasing finansowy jest traktowany nie jak usługa (którą jest leasing operacyjny), a jak dostawa towarów. Wynika z tego różnica w stawce VAT — płacimy taką stawkę, jaką objęty jest przedmiot leasingu. Koszt uzyskania przychodu stanowi zaś część odsetkowa rat oraz odpisy amortyzacyjne. Cechy te czynią leasing finansowy korzystnym dla wielu przedsiębiorców, którzy tym samym są w stanie zaoszczędzić na podatku VAT.

Leasing operacyjny

Najczęściej stosowana i spotykana odmiana leasingu to leasing operacyjny. Całość rat leasingowych oraz opłaty początkowej (nazywanej czynszem inicjalnym) stanowi koszt uzyskania przychodu, co czyni z leasingu operacyjnego formę korzystną pod względem podatkowym oraz prostą w księgowaniu. Umowy zawiera się najczęściej na okres od 24 do 60 miesięcy, a po ich zakończeniu kupującemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu za niewielką kwotę (często jest to 1% jego wartości).

Leasing zwrotny

Ten rodzaj leasingu ma odniesienie zarówno do leasingu finansowego jak i operacyjnego. Leasing zwrotny to specyficzna forma „odwróconego” leasingu. Na czym to polega? Przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej dany środek trwały, dzięki czemu uzyskuje gotówkę. Następnie ten sam przedmiot bierze w leasing. Ten rodzaj leasingu ma na celu uwolnienie środków finansowych firmy. Może występować w postaci leasingu operacyjnego a także finansowego.

Leasing bezpośredni i pośredni

W tym przypadku głównym kryterium warunkującym rodzaj leasingu jest status podmiotu, który dany leasing finansuje:

  • leasing bezpośredni - podmiotem finansującym jest producent przedmiotu leasingu
  • leasing pośredni - podmiotem finansującym jest specjalistyczna firma leasingowa, to ona kupuje przedmiot leasingu od wytwórcy (producenta), a następnie oddaje w użytkowanie zgodnie z warunkami umowy leasingu.

Komentarze

Dodaj komentarz