Ubezpieczenie GAP a leasing

Utrata samochodu w wyniku kradzieży nigdy nie należy do przyjemnych doświadczeń.

Owszem, ubezpieczenie AC pozwala na uzyskanie odszkodowania, jednak opiewa ono jedynie na kwotę równą wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Stąd coraz większa popularność ubezpieczenia GAP, które obejmuje także pokrycie straty finansowej związanej ze zmianą wartości samochodu wraz z upływem czasu. Czym jest ubezpieczenie GAP? Czy to się opłaca? Czy warto inwestować w GAP, biorąc samochód w leasing? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Definicja

Wyprzedaż rocznika 2023 już trwa! Sprawdź gdzie znajdziesz największe rabaty

Wyprzedaż rocznika 2023

GAP = Guaranteed Asset Protection bądź Guaranteed Auto Protection

Najogólniej rzecz ujmując to rodzaj ubezpieczenia, który w momencie powstania szkody całkowitej samochodu zapewnia nam wyrównanie straty finansowej związanej z utratą jego wartości w czasie. Oznacza to, że w momencie kradzieży lub szkody całkowitej samochodu odszkodowanie, które otrzymamy (pod warunkiem, że oprócz polisy AC wykupiliśmy też GAP) wynosić będzie nawet 100% ceny pojazdu w dniu jego zakupu.

Przykład:

Pan Kowalski kupił nowy samochód za kwotę 150 000 zł. W drugim roku użytkowania pojazd uległ wypadkowi (wina osoby trzeciej), w efekcie którego właściciel stracił samochód (szkoda całkowita). Odszkodowanie, jakie Pan Kowalski otrzymał z OC sprawcy wyniosło 100 000 zł (= wartość rynkowa pojazdu, szacowana w dniu szkody). Na szczęście Pan Kowalski posiadał ubezpieczenie GAP, w ramach którego otrzymał dodatkowe odszkodowanie w wysokości 50 000 zł., czyli różnicę pomiędzy wartością kupionego pojazdu a wartością rynkową z dnia zaistniałej szkody całkowitej.

W przypadku samochodów finansowanych na zasadzie leasingu ten rodzaj ubezpieczenia może być bardzo wskazany. W momencie utraty samochodu z powodu kradzieży lub szkody całkowitej musimy bowiem spłacić firmie leasingowej zobowiązania, które niejednokrotnie mogą nawet przewyższać swoją wysokością kwotę odszkodowania z tytułu Autocasco. Dlatego ubezpieczenie GAP jest polecane leasingobiorcom — pozwala ono na odzyskanie pełnej kwoty wartości samochodu, niezależnie od tego, kiedy będzie wypłacone.

 

Wysokość raty z ubezpieczeniem GAP - oblicz online

Kalkulator Poproś o oferty od firm leasingowych

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 

Kiedy można wykupić ubezpieczenie GAP?

Zasadniczo przyjmuje się, że GAP zawiera się w dniu zakupu pojazdu, z zastrzeżeniem, że nie później niż w ciągu 90 dni od daty zakupu lub też w momencie wznowienia ubezpieczenia AC w kolejnych latach użytkowania.

Kto może wykupić ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie to może zostać zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma w tym przypadku znaczenia forma dokonanego zakupy (gotówka, kredyt czy leasing). Od kupującego zależy, czy chce ubezpieczyć pojazd wedle wartości faktury z VAT czy bez VAT.

Na jaki okres wykupuje się GAP?

Ubezpieczenie GAP zawierane jest na cały okres trwania leasingu. Obejmuje swym działaniem szkody spowodowane przez kierującego pojazdem, a także szkody wyrządzone przez inny pojazd (osobę trzecią). 

Usługa dodatkowa

Polisę GAP można zawrzeć bezpośrednio w firmie leasingowej, przy podpisywaniu umowy. Większość leasingodawców oferuje tego typu ubezpieczenie w ramach nieobowiązkowych usług dodatkowych. W tym przypadku składka doliczana jest do comiesięcznych rat leasingowych.

Na własną rękę?

Zawarcie polisy GAP za pośrednictwem firmy leasingowej jest opcją zdecydowanie najwygodniejszą. Składka na ubezpieczenie zostaje bowiem doliczona do raty leasingowej, dzięki czemu wnosimy tylko jedną, wspólną płatność, a kwoty składki praktycznie nie odczuwamy. Warto wiedzieć jednak, że polisę GAP możemy wykupić też na własną rękę. Takie rozwiązanie często jest tańsze i bardziej opłacalne samo z siebie, a ponadto nie obejmuje go podatek VAT. Zazwyczaj jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia całościowej opłaty z góry, co nie dla każdego będzie korzystne czy wykonalne.

Rodzaje GAP

Ubezpieczenie GAP występuje w trzech zasadniczych formach:

GAP fakturowy

To najczęstsze ubezpieczenie, które pokrywa w całości różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu w dniu jego utraty (którą pokrywa AC) a jego ceną w dniu zakupu. Wykupując ten rodzaj polisy GAP wraz z AC, w przypadku szkody całkowitej pojazdu w ramach odszkodowania powinniśmy otrzymać kwotę równą jego wartości w dniu, w którym dokonaliśmy zakupu.

GAP finansowy

Ten rodzaj ubezpieczenia stosowany jest jako rodzaj ochrony umów leasingowych i kredytów bankowych. Pokrywa on brakującą kwotę potrzebną do spłaty firmy leasingującej czy kredytodawcy, jeśli kwota wypłacona w ramach Autocasco nie wystarcza na ich uregulowanie.

GAP indeksowy

GAP indeksowy zwany jest też niekiedy procentowym. Ten rodzaj ubezpieczenia gwarantuje nam wypłatę dodatkowego odszkodowania w wysokości ustalonego procentu od wartości pojazdu - najczęściej jest to przedział między 20-30%. Jest to forma tańsza od GAP fakturowego, ale droższa od finansowego.Stawki przy tego typu ubezpieczeniu są różne, zwyczajowo wahają się jednak między 15 a 20%. Warto rozważyć ten typ polisy GAP, jeśli finansujemy pojazd leasingiem. Odszkodowanie z tytułu tego rozwiązania niejednokrotnie pozwoli nam nie tylko na spłatę zobowiązań względem firmy leasingowej, ale także na wniesienie czynszu inicjalnego w ramach kolejnej umowy leasingowej na nowy samochód.

Ile to kosztuje?

Wykupienie polisy GAP zdecydowanie nie powinno stanowić dużych kosztów. Wysokość składki zależeć powinna głównie od wartości pojazdu. Przyjmuje się, że przeciętna rynkowa miesięczna składka w ramach GAP wynosi 0,07% wartości samochodu. Dlatego przykładowo, w przypadku pojazdu o wartości 120 tys. złotych, średnia miesięczna składka na GAP wynosić będzie około 84 złote.

 

Kalkulator raty leasingowych

 

Nie należy zapominać jednak, że składki na polisę GAP zawieraną za pośrednictwem leasingodawcy mogą znacznie się różnić. Jest to bowiem usługa dodatkowa, z której dana firma również czerpie (mniejszy lub większy) zysk. Warto zatem zwrócić uwagę na koszt ubezpieczenia GAP, porównując oferty firm leasingowych. W najlepszych z nich miesięczna składka rzadko przekracza 0,05 - 0,06% wartości pojazdu miesięcznie. Warto pamiętać także, że przy zawieraniu każdej umowy leasingowej można negocjować jej warunki.

Na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie GAP w dość krótkim czasie stało się bardzo popularne. Jest ono dostępne na naszym rynku zaledwie od kilku lat, ale już traktowane jest niemal jako integralna część oferty leasingu samochodów. W związku z tym warto przy poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty leasingowej zwracać także uwagę na koszt i warunki oferowanego ubezpieczenia GAP.

Rodzaj ubezpieczenia GAP

Nie mniejszą uwagę należy zwrócić na rodzaj polisy GAP oferowany przez firmę, której ofertę rozważamy. Do wyboru mamy GAP fakturowy, indeksowy i finansowy, których omówienie znajduje się we wcześniejszej części niniejszego tekstu.

Czas obowiązywania

Okres ochrony to kolejne pojęcie, związane z polisą GAP, na które warto zwrócić uwagę. Oznacza ono nic innego jak czas obowiązywania ubezpieczenia. Najlepiej oczywiście zawrzeć polisę na okres co najmniej tak długi jak sama umowa leasingowa.

Koszty ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia GAP może się różnić w zależności od firmy leasingowej. Warto zatem sprawdzać ceny tej polisy i porównywać je z cenami innych finansujących. Warto pamiętać, że różnica kilku setnych procenta może równać się setkom lub tysiącom złotych. Najlepiej dokonać skrupulatnych poszukiwań i obliczeń, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z daną firmą.

Maksymalna kwota do wypłaty

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel zdecyduje się wypłacić. Rzadko kiedy okazuje się ona zbyt niska, jednak z pewnością warto się co do tego upewnić przed podpisaniem umowy.

Podmiot uprawniony

Kolejny ważny szczegół — podmiot uprawniony do odbioru odszkodowania. W tym miejscu widnieć może zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca. Dla leasingobiorcy najkorzystniej, aby to jego nazwisko widniało w tej rubryce, ponieważ w przypadku szkody będzie on mógł sam dysponować kwotą odszkodowania tudzież jej ewentualną nadwyżką, jeśli taka pozostanie po spłacie zobowiązań wobec firmy leasingowej.

Podsumowanie - czy warto?

Ubezpieczenie GAP dzięki różnorodnym opcjom do wyboru oraz płatności w ratach leasingu staje się coraz popularniejszą formą, zwłaszcza przy leasingu nowych samochodów. Dodatkowo, jest to ubezpieczenie dobrowolne, tak więc nikt nie może Cię zmusić do jego wykupienia. Jeżeli jednak liczysz się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży, z pewnością warto rozważyć zakup GAP.

Komentarze

Dodaj komentarz